Naar inhoud
 

13 mei 2024 Online informatieavond

Lees meer >>

 

Meld je aan!

Meld je aan voor 3 juni 2024

Post-HBO-opleiding Muziekeducatie

M4ME - Musicians for Music Education
Muziek is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, zo blijkt uit steeds meer studies. Politiek en maatschappelijk wordt het belang van structurele muziekles onderstreept. Vele basisscholen in heel Nederland geven muziek een vaste plek binnen het curriculum. Omdat deze ontwikkeling om vele hoogopgeleide vakleerkrachten muziek vraagt, gaan muziekscholen en CKV's zich ook steeds meer richten op het aanbod binnen het primair onderwijs.

M4ME, Musicians for Music Education, is een gecertificeerde opleiding van het Conservatorium van Amsterdam. Deze post-HBO-opleiding is bedoeld voor professionele musici die hun vaardigheden verder willen ontwikkelen om in het primair onderwijs op hoog niveau muziekles te kunnen geven. De opleiding duurt één jaar, is vormgegeven volgens het SLO-leerplankader muziek en zeer praktijkgericht.

'Ik doe de Opleiding Muziekeducatie om op een speelse en inhoudelijk sterke wijze muzieklessen aan kinderen op de basisschool te kunnen verzorgen. Lesgeven aan kinderen is een van de belangrijkste activiteiten in mijn werk als musicus.'
Herman Rouw, student

Met je eigen instrument en jouw werkervaring als basis krijg je een uitgebreid lesprogramma zodat je breed inzetbaar bent in het basisonderwijs (groep 1 - 8). De opleiding is genrevrij en gericht op het werken met een doorgaande leerlijn vanuit de verschillende muzikale domeinen. De aanpak is praktijkgericht, want zowel de theoretische vakken als de instrumentale en de praktijkvakken worden direct toegepast in de stagelessen. Tevens worden er lessen verzorgd door verschillende experts uit binnen- en buitenland.

Het lesprogramma is ontworpen om:

  • kennis en vaardigheden te verwerven om in het primair onderwijs muziekeducatie te kunnen geven vanuit een doorgaande leerlijn
  • verschillende methodieken te kunnen toepassen
  • breed inzetbaar te zijn binnen de basisschool
  • ICT en moderne technieken te kunnen toepassen in de lessen
  • adequaat te kunnen communiceren en samen te werken binnen en buiten de school
  • ook buitenschools met heterogene groepen kinderen te kunnen werken
  • te kunnen werken aan je persoonlijke leerdoelen

Aan het eind van de opleiding krijg je een diploma Muziekeducatie voor primair onderwijs van CPION.

De opleiding start op 3 september 2024.

Duur: 32 lesweken plus 20 weken stage
Studiebelasting: aantal contacturen: 105; stagelessen: 40 uur en 4-8 uur per week voor zelfstudie en stagevoorbereiding
Lesdag: dinsdag tussen 9.00 en 14.00 uur
Lesgeld: € 3465,-

Mogelijke werkterreinen
Je kunt na deze opleiding aan de slag in het primair onderwijs. Tevens heb je de vaardigheden om buitenschools met grote heterogene groepen kinderen te werken.

Meer over de opleiding

Praktische informatie

Muziekeducatie doen we samen

Het Conservatorium van Amsterdam en de drie pabo's van Amsterdam, de Pabo van de HvA, de universitaire pabo en de iPabo, zijn het project 'Muziekeducatie doen we samen' gestart. In dit project onderzoeken ze gezamenlijk hoe ze kunnen bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van het binnenschoolse muziekonderwijs. Het doel is concrete aanbevelingen te doen over hoe de verschillende curricula beter op elkaar kunnen worden afgestemd en hoe er een vruchtbare samenwerking tussen de opleidingsinstituten gerealiseerd kan worden.

Op 30 maart 2016 vond het symposium 'Muziekeducatie doen we samen' plaats. Tijdens het symposium ontving koningin Máxima uit handen van Lili Schutte het eerste exemplaar van de eindpublicatie van het project. Lees hier meer over het symposium.

'Muziekles inspireert en leert kinderen bijvoorbeeld onmisbare vaardigheden als luisteren en concentreren. Nu hebben nog veel kinderen niet of nauwelijks muziekles en laat de kwaliteit vaak te wensen over. Door het een vaste plek te geven op de basisschool krijgen vanaf volgend schooljaar alle Amsterdamse kinderen muziekles.'
Carolien Gehrels, Wethouder Kunst en Cultuur Amsterdam

Het rapport is ook digitaal beschikbaar, klik op het omslag om het te downloaden.

'Kinderen die muziekonderwijs krijgen, hebben een sneller en beter leesbegrip dan kinderen die geen muziek hebben. Ook ontwikkelen ze een groter vocabulaire en onthouden ze gemakkelijker woorden. De baten van het actief participeren van kinderen in muziekgroepen (orkesten of bands) en het gezamenlijk toewerken naar een uitvoering, lopen uiteen van meer discipline, teamwork, samenwerking, zelfvertrouwen tot meer sociale vaardigheden.'
S.Hallam, 'The power of music: its impact on the intellectual, social and personal development of young people'
Canadees onderzoek laat zien dat kinderen die muzieklessen volgden (piano, zang of viool), in vergelijking tot kinderen die geen muzieklessen volgden, na een jaar significant beter scoorden op een reeks van cognitieve taken, reikend van IQ en taalbegrip tot concentratie en leervermogen.'
H. Koning, E. Scherder, D. Swaab, 'Amuzikaal zijn is een uitzondering', Volkskrant, 18-6-2011

Meer muziek in de klas

Delen
 

13 mei 2024 Online informatieavond

Lees meer >>

 

Meld je aan!

Meld je aan voor 3 juni 2024