Naar inhoud
 

Aanmelden

Mail naar Debby Korfmacher

Docententraining Gitaar

In het werkveld lijkt er - zowel onder beginnende als meer ervaren gitaardocenten - grote behoefte te bestaan aan bijscholing en uitwisseling op het gebied van methodiek. Alhoewel klassieke gitaristen doorgaans tijdens de studie met methodiek in aanraking zijn gekomen, biedt het opzetten en onderhouden van een lespraktijk flinke uitdagingen, zoals het effectief in de praktijk brengen van geleerde theorie, de vele lesuren, en goede communicatie met leerlingen en ouders. Mede omdat veel lespraktijken en muziekscholen tegenwoordig op ZZP-basis werken, kan een solide structuur of netwerk om op terug te vallen voor support en uitwisseling ontbreken.

De Docententraining Gitaar biedt gitaardocenten de kans om, samen met collega-docenten, die vaardigheden (verder) te ontwikkelen waarmee ze hun lespraktijken kunnen versterken en een inhoudelijk netwerk kunnen opbouwen. 

Doel
Doel van deze training is gitaardocenten concrete handvatten te geven voor het verstevigen van hun lespraktijk. Denk hierbij aan:

 • het verdiepen van de leskwaliteit  
 • het plezier in lesgeven blijvend vasthouden
 • het speelplezier bij de leerling aanboren en vasthouden
 • meer inzicht krijgen in, en het leren inspelen op verschillende leerstijlen 
 • het optimaal leren toepassen van diverse werkvormen
 • flexibel werken met divers en veelzijdig repertoire incl. improviseren en akkoorden
 • intervisie en feedback
 • helder communiceren met leerlingen en ouders 
 • vakinhoudelijke uitwisseling
 • het uitbreiden van een netwerk met vakgenoten

Doelgroep
De cursus is gericht op zowel beginnende als ervaren docenten klassiek gitaar die verdieping en/of een frisse blik zoeken en hun vaardigheden willen ontwikkelen. Omdat je tijdens deze cursus diverse praktijkopdrachten doet, is het wenselijk (maar niet noodzakelijk) dat je werkzaam bent als docent. Vooraf word je uitgenodigd een intake-formulier in te vullen, zodat de inhoud goed kan worden afgestemd op jouw specifieke leerdoelen.

Inhoud van de cursus
Deelnemers krijgen dieper inzicht in de methodische aanpak, leerprocessen en werkvormen, en worden uitgenodigd om deze creatief toe te passen en zo hun didactische en muzikale vaardigheden te verbeteren. Divers en veelzijdig lesmateriaal komt aan bod, waaronder methodes en repertoire die gericht zijn op zowel de vroege als de gevorderde muzikale en technische ontwikkeling, gekoppeld aan bijbehorende leerstrategieën en -aanpak. Daarnaast is er aandacht voor andere veelvoorkomende lessituaties zoals workshops, korte cursussen, ensemblecoaching en online lessen. Ook is er ruimte voor vragen en inbreng vanuit de groep, als een aanzet voor een platform voor onderlinge uitwisseling met collega’s. 

Resultaat

 • je hebt een gedegen en brede kennis van het lesmateriaal en aanpak
 • je bent in staat verschillende werkvormen flexibel en muzikaal in te zetten en te switchen tussen leerstijlen
 • je kunt omgaan met bijzondere situaties zoals leeruitdagingen, met oog voor de menselijke kant
 • je kunt succesvol en creatief invulling geven aan diverse lesvormen
 • je bent in staat het speelplezier van je leerlingen over langere tijd vast te houden
 • je begrijpt het belang van inhoudelijke samenwerking en open communicatieCertificaat
Bij het succesvol afronden van de training ontvang je een certificaat van het Conservatorium van Amsterdam.

Cursusgegevens

en gastdocenten.

Delen
 

Aanmelden

Mail naar Debby Korfmacher