Bob C.L. Martens

Bob C.L. Martens studeerde slagwerk en orkestdirectie aan het Muzieklyceum te Hilversum en was van 1973 tot 2012 werkzaam als hoofdvakleraar slagwerk aan de MPA te Alkmaar dat vervolgens Conservatorium Alkmaar en later weer onderdeel van Hogeschool Inholland werd. Daarnaast was hij vele jaren voorzitter van de medezeggenschapsraad van de School voor Communication, Media & Music, onderdeel van Hogeschool Inholland. Sinds maart 2012 is hij een gepensioneerd praktiserend musicus en voorzitter van de Stichting Muziekenz.org. die zich ten doel stelt de muziek-agogische waarde van het medium muziek te promoten en de toepassing hiervan te bevorderen. Ook is hij voorzitter van de Stichting Muzisch Spoor die zich onder andere bezighoudt met het verzorgen van kunstprojecten voor alle leeftijden. Muziek is een belangrijk fenomeen, altijd ergens aanwezig, op de voorgrond of juist op de achtergrond. Muziek beleven/ervaren, actief of passief houdt de geest scherp en geeft je een gevoel van welbevinden. Dit was mede de reden om samen met oud collega’s MPA21 (het digitale conservatorium) op te richten. Het opleiden van nieuw muzikaal kader is volgens hem een belangrijke opdracht.

Delen