Naar inhoud
 

Aanmelden

Mail naar Debby Korfmacher

Muziekbeleving in het speciaal onderwijs

Basismodule - niveau 1

Muziekbelevingslessen en multimodaliteit in het speciaal onderwijs
Deze praktische cursus richt zich op muziekonderwijs aan kinderen in alle clusters van het speciaal onderwijs. Hierbij nemen we de multimodale pedagogiek als uitgangspunt, dat wil zeggen, we starten bij de vraag hoe we een muzikale ervaring kunnen ontlokken aan het kind met een beperking. We zetten daarbij alle zintuigen op scherp. Beleving in en door muziek vormt het uitgangspunt.

Multimodaliteit
In deze cursus bekijken we hoe multimodale pedagogiek in het muziekonderwijs kan worden ingezet om een muzikaal interactieproces tussen de vakleerkracht muziek en het kind met een beperking te stimuleren en reguleren. Onder multimodaliteit verstaan we de informatie die de vakleerkracht muziek vanuit verschillende zintuiglijke modaliteiten inzet, zoals gebaren, bewegingen van het hele lichaam, spraak, beeld, geluid en het gebruik van materialen. Het gaat daarbij niet alleen om het inzetten van verschillende zintuigen zoals horen, voelen, zien, reuk, smaak en proprioceptie, maar vooral om de manier waarop de zintuigen met elkaar verbonden en geïntegreerd worden, met als doel het muzikale interactieproces en de communicatieve vaardigheden bij kinderen met een beperking te versterken (Hull & Nelson, 2005). 

Muziekbelevingslessen
Multimodale pedagogiek wordt praktisch toegepast in muziekbelevingslessen. Deze lessen in het speciaal onderwijs kenmerken zich door activiteiten waarbij muzikale kenmerken (zoals tempo, maatsoort, sfeer) direct verbonden worden aan de beleving. Tijdens de cursus leer je hoe met behulp van diverse zintuiglijke ervaringen (zoals het voelen van materialen, het zien en meedoen van gebaren, bewegingen en mimiek en het horen van intonatie van de stem en de klank van de muziek) de muzikale beleving via verschillende lichamelijke niveaus (zintuigen) bij de leerlingen wordt aangesproken.

Lesprogramma
De cursus bestaat uit twee zaterdagen en een tussenliggende stageperiode.

  • de cursisten leren kennis en vaardigheden ontwikkelen over multimodale pedagogiek en muziekbelevingslessen in het speciaal onderwijs
  • deze kennis en vaardigheden worden met theorie ondersteund en in de praktijk toegepast
  • de cursisten leren in hun stage hoe ze muziekbelevingslessen in het speciaal onderwijs kunnen vormgeven
  • de cursisten leren zelfstandig hun eigen muziekbelevingslessen te ontwerpen
  • de cursisten leren middels intervisie te reflecteren op hun eigen professioneel handelen en te analyseren hoe interactie tussen leerkracht en leerling versterkt kan worden met behulp van een multimodale pedagogiek

Certificaat
Als de cursist aan de opdrachten heeft voldaan, ontvangt hij/zij aan het eind van de cursus het certificaat 'Muziekbelevingslessen en Multimodaliteit in het Speciaal Onderwijs' van het Conservatorium van Amsterdam.

Cursusgegevens

Inhoud van de cursus

Delen
 

Aanmelden

Mail naar Debby Korfmacher