Contractonderwijs

Het conservatorium biedt jaarlijks een beperkt aantal kandidaten de mogelijkheid contractonderwijs te volgen. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op met cva-studadmin@ahk.nl.

Er wordt een overeenkomst met het conservatorium aangegaan over de te volgen vakken zonder dat dit resulteert in een inschrijving als voltijd- of deeltijdstudent. Afhankelijk van het soort onderwijs (individueel of groep) en het aantal lessen wordt het cursusgeld vastgesteld. Contractstudenten kunnen deelnemen aan de tentamens die ook voor reguliere studenten gelden. Bij een voldoende resultaat wordt een verklaring verstrekt met daarop vermeld de gevolgde vakken en het behaalde resultaat.

Groepslessen

Toelatingsexamen
Toelating volgens de geldende procedures (zie ook onder toelating en aanmelding) (m.u.v. AEMA en M4ME): de theoriesectie neemt het toelatingsexamen af en adviseert over plaatsing.

Klik hier voor de data van de toelatingsaudities.

Individuele lessen

Toelatingsexamen
Toelating gaat volgens de geldende procedures (zie ook onder toelating en aanmelding)(m.u.v. AEMA en M4ME): de hoofdvaksectie neemt het toelatingsexamen af en adviseert over plaatsing. Plaatsing kan alleen indien een van de (hoofdvak)docenten voldoende roosterruimte heeft.

Klik hier voor de data van de toelatingsaudities.

Delen