Contractonderwijs

Het Conservatorium van Amsterdam biedt jaarlijks een beperkt aantal kandidaten de mogelijkheid contractonderwijs te volgen. Alleen de volgende modules komen in aanmerking voor contractstudie: de het bachelor-keuzevak Componeren filmmuziek, Advanced Rhythm, modules binnen het na- en bijscholingstraject zoals de post-hbo-opleiding Muziekeducatie en Muziek en beweging met ouderen. 

De kandidaat gaat een overeenkomst aan met het conservatorium over de te volgen vakken zonder dat dit resulteert in een inschrijving als voltijd- of deeltijdstudent. De modules worden afgesloten met een tentamen en na afronding kan een verklaring worden verstrekt met daarop vermeld de gevolgde vakken en het behaalde resultaat. 

Meer informatie over inhoud, tarieven en contactpersonen vind je onder de betreffende modules onder Na- en bijscholing en via: cva-studadmin@ahk.nl.

Delen