Het lectoraat Muziek

De missie van de onderzoekseenheid Muziek is tweeledig. Ze wil bijdragen aan een onderwijsomgeving waarin talenten zich tot het hoogste niveau in hun discipline kunnen ontwikkelen, en waarin de artistieke en intellectuele nieuwsgierigheid geprikkeld wordt; en ze wil de interactie tussen het muziekonderwijs, de muziekpraktijk en de onderzoekswereld bevorderen.

Dat musici onderzoek doen is niet van vandaag of gisteren, maar zulk onderzoek is eigenlijk zelden het onderwerp van discussie. Er zijn ook niet veel specifieke kanalen om er andere musici deelgenoot van te maken; noch is de training van onderzoeks- en presentatievaardigheden een vanzelfsprekend onderdeel van de muzikale opleiding. Het lectoraat wil dit veranderen, in de overtuiging dat:

  • de muziekpraktijk gebaat is bij een geregelde uitwisseling van nieuwe ideeën
  • het muzikale metier op een substantiële manier gerepresenteerd moet zijn in het onderwijs, in culturele debatten, in literatuur en media
  • praktiserende musici in diverse situaties - spelenderwijs, maar ook in woord en geschrift - moeten kunnen optreden als ambassadeur van hun vakgebied
  • praktiserende musici tevens een verrijkend aandeel kunnen hebben in het academische discours

Een onderzoekspraktijk van musici veronderstelt ook een openheid voor het onderzoek van anderen. Die openheid is aan een sterk gespecialiseerd instituut als een conservatorium, waar individueel onderwijs centraal staat, niet vanzelfsprekend. Ze moet georganiseerd worden. Het lectoraat wisselt kennis uit en initieert nieuw onderzoek met andere instellingen, zoals de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, het Leids Universitair Medisch Centrum en het Centre of Human Drug Research.

De lector

Michiel Schuijer studeerde Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2005 cum laude promoveerde. Hij was mede-oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging voor Muziektheorie en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Muziekheorie.
Schuijers eigen onderzoek beweegt zich op het snijvlak van muziektheorie en historische musicologie. In zijn boek Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and Its Contexts beschrijft en verklaart hij de theorievorming rond de muziek van de klassieke modernen (Schönberg, Stravinsky, Debussy e.a.) in de Verenigde Staten. Met dit boek won hij in 2010 de Emerging Scholar Award van de Amerikaanse Society for Music Theory.
Michiel Schuijer is tevens studieleider Compositie, Directie en Muziektheorie aan het Conservatorium van Amsterdam.

Publicaties, o.a.

 

Curriculumontwikkeling in het muziekvakonderwijs

 

Leerstoel jazz en geïmproviseerde muziek (UvA)

 

Academy for Musicology and Musicianship Amsterdam

 

DocARTES

 

Performance, Language and Scholarship

 

Toepassingen van nieuwe muzikale technologie

 

Promotieonderzoek

 

Masteronderzoek

 

Evenementen

 

Publicaties

 

Nieuws

Delen