Het lectoraat Muziek

De missie van het lectoraat Muziek, de onderzoekseenheid van het CvA, is tweeledig. Het wil bijdragen aan een onderwijsomgeving waarin talenten zich tot het hoogste niveau in hun discipline kunnen ontwikkelen, en waarin de artistieke en intellectuele nieuwsgierigheid geprikkeld wordt; en het wil de interactie tussen het muziekonderwijs, de muziekpraktijk en de onderzoekswereld bevorderen.

Het lectoraat stimuleert en faciliteert onderzoek van conservatoriumdocenten en coördineert jaarlijks de begeleiding van het onderzoek van masterstudenten. Het wisselt kennis uit en initieert nieuw onderzoek met andere instellingen, zoals de opleiding Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam, het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Utrecht, en het Koninklijk Concertgebouworkest.

Het lectoraat Muziek werkt vanuit de overtuiging dat:

  • de muziekpraktijk gebaat is bij een geregelde uitwisseling van nieuwe ideeën
  • het muzikale metier op een substantiële manier gerepresenteerd moet zijn in het onderwijs, in culturele debatten, in literatuur en media
  • praktiserende musici in diverse situaties - spelenderwijs, maar ook in woord en geschrift - moeten kunnen optreden als ambassadeur van hun vakgebied
  • praktiserende musici tevens een verrijkend aandeel kunnen hebben in het academische discours.

De lector

Michiel Schuijer is lector aan het Conservatorium van Amsterdam en studieleider van de afdeling Compositie en Muziektheorie. Schuijer richt zijn onderzoek op het snijvlak van muziektheorie, historische musicologie, performance en erfgoed. Zijn boek Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and Its Contexts (University of Rochester Press, 2008) werd in 2010 bekroond met de Emerging Scholar Award van de American Society for Music Theory. Samen met John Koslovsky redigeerde hij een boek met de titel Music Performance Encounters: Collaborations and Confrontations (Routledge, in voorbereiding). Hij is projectleider van de Academies for Musicology en Musicianship in Amsterdam (AMMA) en Utrecht (AMMU): twee studietrajecten die voortkomen uit de samenwerking van een conservatorium met een universiteit. 

Publicaties

Delen