Het lectoraat Muziek

De missie van het lectoraat Muziek, de onderzoekseenheid van het CvA, is tweeledig. Het wil bijdragen aan een onderwijsomgeving waarin talenten zich tot het hoogste niveau in hun discipline kunnen ontwikkelen, en waarin de artistieke en intellectuele nieuwsgierigheid geprikkeld wordt; en het wil de interactie tussen het muziekonderwijs, de muziekpraktijk en de onderzoekswereld bevorderen.

Het lectoraat stimuleert en faciliteert onderzoek van conservatoriumdocenten en coördineert jaarlijks de begeleiding van het onderzoek van masterstudenten. Het wisselt kennis uit en initieert nieuw onderzoek met andere instellingen, zoals de opleiding Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam, de faculteit Bewegen, Sport en Voeding van de Hogeschool van Amsterdam, het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek van de Universiteit Utrecht, en het Koninklijk Concertgebouworkest.

Het lectoraat Muziek werkt vanuit de overtuiging dat:

  • de muziekpraktijk gebaat is bij een geregelde uitwisseling van nieuwe ideeën
  • het muzikale metier op een substantiële manier gerepresenteerd moet zijn in het onderwijs, in culturele debatten, in literatuur en media
  • praktiserende musici in diverse situaties - spelenderwijs, maar ook in woord en geschrift - moeten kunnen optreden als ambassadeur van hun vakgebied
  • praktiserende musici tevens een verrijkend aandeel kunnen hebben in het academische discours.

De lector

Michiel Schuijer studeerde Muziektheorie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, waar hij in 2005 cum laude promoveerde. Hij was mede-oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging voor Muziektheorie en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Muziekheorie.
Schuijers eigen onderzoek beweegt zich op het snijvlak van muziektheorie en historische musicologie. In zijn boek Analyzing Atonal Music: Pitch-Class Set Theory and Its Contexts beschrijft en verklaart hij de theorievorming rond de muziek van de klassieke modernen (Schönberg, Stravinsky, Debussy e.a.) in de Verenigde Staten. Met dit boek won hij in 2010 de Emerging Scholar Award van de Amerikaanse Society for Music Theory.
Michiel Schuijer is tevens studieleider Compositie en Muziektheorie aan het Conservatorium van Amsterdam.

Publicaties

Delen