Naar inhoud
 

Download

Research guide for master students 2020-2021

Masteronderzoek

Onderzoeksgebieden en begeleiders

Het gaat hier om onderzoek naar de kennis en routines, de notatie­ en uitvoeringsconventies, de materiële en technische condities, alsmede de theoretische en esthetische principes die ten grondslag hebben gelegen aan muziekpraktijken uit het verleden. Met dit onderzoek is ook de vraag verweven hoe een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk tegelijkertijd een muziekpraktijk van het heden kan zijn.

Begeleiders
Rob van Baveljazzafdeling: piano
Ben van Gelder jazzafdeling: saxofoon
Peter Van Heyghen oude-muziekafdeling: historische trakraten, oude muziek in de 20e/21e eeuw, retorica
Goska Isphordingklassieke afdeling: hedendaags klavecimbel
Michel Khalifaklassieke afdeling: muziekgeschiedenis, muziekesthetiek
John Koslovsky klassieke afdeling: muziektheorie
Johannes Leertouwer klassieke afdeling: viool
Martijn Sohierjazzafdeling: trombone

De onderzoeksprojecten resulteren in arrangementen, transcripties en edities. De termen ‘arrangeren’ en ‘transcriberen’ overlappen elkaar enigszins. Met ‘transcriberen’ bedoelen we zowel het noteren van klinkende muziek als het herschrijven van genoteerde muziek voor een andere bezetting. Dit laatste kan ook ‘arrangeren’ worden genoemd, maar anders dan ‘transcriberen’ sluit die term een vrijere bewerking van de oorspronkelijke muziek niet uit. ‘Editen’ is het maken van een betrouwbare partituur van een muziekwerk of een serie werken op grond van een overzicht van alle beschikbare bronnen (bijvoorbeeld schetsen, manuscripten en eerdere uitgaven van hetzelfde werk).

Al deze activiteiten hebben een praktisch doel: ze voorzien ons van muziek om te spelen of te bestuderen. Maar op de weg naar dat doel worden keuzes gemaakt, problemen gesignaleerd en oplossingen gevonden. Het onderzoek moet toegang geven tot de informatie en denkprocessen die aan de genoemde activiteiten ten grondslag liggen.

Begeleiders
Andrea Friggioude-muziekafdeling: basso continuo, editietechniek
Amit Gurklassieke afdeling: Musical Texture
Michael Langemann klassieke afdeling: 'writing cadenzas'
Patrick Schenkius jazzafdeling: muziektheorie, arrangeren
Walther Stuhlmacher jazzafdeling: muziektheorie, arrangeren
Gustavo Trujilloklassieke afdeling: muziektheorie, arrangeren
Maya Verlaak klassieke afdeling: compositie

Een muziekinstrument is niet alleen een stuk gereedschap, maar vertegenwoordigt ook een discipline: met een aantal rollen en mogelijkheden, een repertoire en een opleidingsdiscours. Het woord 'discipline' suggereert een zekere starheid. Toch zijn muziekinstrumenten voortdurend in ontwikkeling, zowel wat betreft hun bouw en bespeling als wat betreft de context waarin ze worden gebruikt. En instrumenten verdwijnen en verschijnen. In deze onderzoekslijn kan zowel het ontwerp voor een nieuw instrument als de aanpassing of nieuwe toepassing van een bestaand instrument centraal staan. Het onderzoek kan ook leiden tot een nieuwe onderwijsmethode. Elk project gaat in op de wisselwerking tussen technologie, motoriek en artistieke verbeelding.
 
Begeleiders
Jorge Isaacklassieke afdeling: blokfluit, muziektheater en podiumpresentatie
Haye Jellema jazzafdeling: drums
Marc Pauwelsklassieke afdeling: piano
Jorrit Tammingaklassieke afdeling: compositie, elektronische muziek
Etay Waisman jazzafdeling: saxofoon, EWI
Rachel Zhang klassieke afdeling: slagwerk
Jos Zwaanenburgklassieke en jazzafdeling: live electronics, Karnatische ritmiek

Projecten in deze onderzoekslijn kunnen explorerend of reflectief zijn. In het eerste geval gaat het om het ontwikkelen van nieuw onderwijs - bijvoorbeeld onderwijs dat is gericht op belangrijke maar vaak veronachtzaamde vaardigheden of dat gebruik maakt van recente inzichten in complexe leerprocessen; in het tweede geval gaat het om onderzoek naar de impliciete kennis die in bestaande onderwijs besloten ligt, en naar de mogelijke relevantie van die kennis voor andere vakgebieden. Het reflectieve deel omvat ook onderzoek naar de historische wortels van het huidige muziekonderwijs – onderzoek dat vragen stelt bij wat in dat onderwijs als vanzelfsprekend geldt.

Begeleiders
Lieve Geuens jazzafdeling: muziekmanagement en ondernemerschap, muziekpsychologie
Durk Hijma jazzafdeling: gitaar, techniek & methodiek, muziekmanagement en ondernemerschap
Jaap Kooi afdeling klassiek: onderwijskunde
Marja Moskklassieke afdeling: muziek en gezondheid
Beorn Nijenhuis klassieke afdeling: post-HBO-opleiding muziekeducatie
Marieke Oremusklassieke afdeling: muziek en gezondheid, onderwijskunde
Maaike Vertregt afdeling klassiek: onderwijskunde, muziekpsychologie

Het conservatorium is een verzamelplaats van musici uit alle werelddelen. Al die musici nemen deel aan een grensoverschrijdende muziekcultuur, maar velen identificeren zich tegelijkertijd met muzikale culturen en praktijken - of met een repertoire - uit hun land van herkomst. In deze onderzoekslijn passen projecten die culturele interacties op het gebied van de muziek onder de loep nemen of die zulke interacties muzikaal vorm geven.

Begeleiders
Niti Ranjan Biswas jazzafdeling: tabla
Marijn Korff de Gidts klassieke afdeling: Afrikaans slagwerk & methodiek
Debby Korfmacher opleiding docent muziek: mbira
David de Marez Oyensjazzafdeling: basgitaar, Karnatische ritmiek
Harm Langenkamp klassieke afdeling: muziekgeschiedenis van de twintigste en eenentwintigste eeuw, muziekesthetiek
Adri Schreuder klassieke afdeling en afdeling Docent Muziek: wereldmuziek
Joris Roelofsjazzafdeling: klarinet
Saskia Törnqvist klassieke afdeling: muziekgeschiedenis

Master Research Symposium 2022

Van 14 t/m 18 maart 2022 vindt de negentiende editie van het Master Research Symposium plaats. Tijdens het Master Research Symposium presenteren meer dan honderd studenten uit het masterprogramma van het conservatorium hun onderzoeksprojecten, in de vorm van een lecture-recital, een workshop of een scriptie-presentatie. Velen treden daarbij op met een ensemble of band. 

 

Delen
 

Download

Research guide for master students 2020-2021