Leerstoel jazz en geïmproviseerde muziek

Met de installatie van de leerstoel Jazz en geïmproviseerde muziek hebben CvA en UvA uitgedrukt dat de kloof tussen academisch onderzoek en het hoger muziekonderwijs gedicht zou moeten worden. De expertise in beide domeinen kan zo wederzijds tot nut zijn. Bovendien staat het conservatorium midden in het werkveld dat de focus is van het jazzonderzoek. Niet alleen door de ontmoeting van gevestigde en toekomstige musici van over de hele wereld, maar ook omdat jazzonderwijs zelf impliciet een vorm van receptie is. Het curriculum is een weerslag van wat staf en docenten belangrijk achten in deze muziek, en het zou verrijkt kunnen worden door inzichten over de veranderende betekenis van jazz voor het culturele veld. Bovendien, door de centrale rol van het conservatorium in de hedendaagse jazz (vrijwel alle hedendaagse jazzmusici van naam hebben een opleiding genoten), en door de unieke confrontaties van culturele praktijken uit verschillende regio’s, is het CvA als ‘living lab’ bij uitstek de plaats die bijdraagt aan de formatie van culturele identiteit. Ten slotte is het van belang dat onze studenten toegang hebben tot de state-of-the-art onderzoeksnetwerken waarin de leerstoel een belangrijke rol speelt.

Delen