Harmonie in de uitvoeringspraktijk

In deze cursus, die verplicht is voor alle harmonische instrumenten, worden de stilistische evolutie in de harmonische taal en de realisatiemogelijkheden van basso continuo tussen ca.1600 - 1800 behandeld. De cursus omvat zowel theoretische als praktische elementen en er wordt gewerkt aan de hand van zowel primaire als secundaire bronnen.

Daarnaast worden belangrijke aspecten van de uitvoeringspraktijk belicht, zoals culturele context, samenstelling en opstelling van de basso continuo groep, tempo, dynamiek, affect, ornamentatie en articulatie.

cursusgegevens

Cursusduur
2 x 2 semesters in Ba2 & 3, vrij toegankelijk voor andere studiejaren

Lesmethode
Wekelijkse groepsles      

Docenten
Kris Verhelst (voor basso continuostudenten)
Johan Hofmann (voor studenten melodie-instrumenten)

Toetsing
jaarevaluatie

Delen