Bachelor

De bachelorstudie Muziek bestaat uit een propedeuse (eerste studiejaar) en een hoofdfase (tweede t/m vierde studiejaar). Het propedeutisch jaar heeft een oriënterend/selecterend karakter en wordt afgesloten met een propedeuse-examen.

Tijdens de hoofdfase (het tweede t/m vierde studiejaar) worden de verplichte vakken jaarlijks getoetst door middel van tentamens. Het studietraject wordt in nauw overleg met de hoofdvakdocent uitgestippeld.

De studie instrumentale/vocale hoofdvakken wordt afgesloten met het diploma Bachelor of Music. Ook de hoofdvakken compositie en directie worden na vier jaar afgesloten met dit diploma.

Curriculum

Hoofdvaklessen worden gegeven door een buitengewoon ervaren en gerenommeerd team conservatoriumdocenten en gastdocenten uit binnen- en buitenland. Het lesaanbod omvat individuele lessen, groepslessen, de wekelijkse barokorkestklas, masterclasses, workshops, lezingen en gecombineerde studenten/docentenensembles.

Alle hoofdvakken kunnen als bijvak gestudeerd worden, ook door studenten van andere afdelingen. Het bijvak klavecimbel (of een ander toetsinstrument) is verplicht voor bachelorstudenten, voor masterstudenten is het een keuzevak. Het vak basso continuo is verplicht voor studenten van klavierinstrumenten, barokharp en luit-theorbe.

Naast het algemene curriculum vormen kamermuziekspel, orkest-, opera- en andere praktijkgerichte projecten een belangrijk onderdeel van het studieprogramma. De afdeling Oude Muziek ondersteunt ensembles en projecten die door de studenten worden opgezet.

De theoretische vakken bieden de studenten het noodzakelijke inzicht in melodische, harmonische, ritmische en formele structuren. Eerstejaars bachelorstudenten volgen een algemeen programma. Andere studenten volgen het post-propedeuseprogramma; dit programma is speciaal toegesneden op de oude muziek en bevat de volgende vakken:

Harmonie in de uitvoeringspraktijk

Basics of HIP (BoH)

Early Music Course (EMC) – Biannual Cycle

Het klavecimbel

Partituurspel, notatie, sleutels

Gregoriaans

Cursus 'Sources & Resources'

Delen