Early Music Course (EMC) – Biannual Cycle

Deze cursus wordt georganiseerd in acht sessies van telkens elk drie uur, verspreid over het hele academiejaar. Het is een verplichte cursus voor alle Bachelor 2 en 3 studenten van de Oude Muziekafdeling. De sessies zijn gewijd aan een aantal absolute kernthema’s binnen de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk zoals: Ornamentation, Improvisation and Style Awareness; Rhetoric and Affections; Instrumentation, Orchestration and Ensemble Set-up; Tempo and Meter. De cursusinhoud wordt verspreid over twee academiejaren tijdens dewelke telkens de helft van de leerstof wordt behandeld. Bachelor 2 en 3 studenten worden in één groep samengebracht en doorlopen aldus samen een tweejaarlijkse lescyclus. Elk academiejaar wordt afgesloten met een mondeling examen. Aanwezigheid tijdens de lessen worden ten zeerste aanbevolen.

cursusgegevens

Cursusduur
Acht sessies van elk drie uur, verspreid over het hele academiejaar.

Docenten
Peter Van Heyghen (hoofdleraar)
Rachel Farr (Barokdans)
Jed Wentz (Barokke gestiek)

Evaluatie
Elk academiejaar wordt afgesloten met een mondeling examen. Aanwezigheid tijdens de lessen worden ten zeerste aanbevolen.

NB: de lessen worden in het Engels gegeven, maar Nederlandstalige studenten beschikken te allen tijde over het recht op bijkomende duiding in hun eigen taal.

Delen