Aanmelding

Je kunt je aanmelden voor de Sweelinck Academie via het aanmeldformulier hier. Kies op de tweede pagina bij ‘Afdeling’ voor ‘Klassiek’, en bij ‘Opleiding/Programma’ voor ‘Jong Talent’. In het formulier kun je aangeven of je al hebt kennisgemaakt met een van onze docenten. Als dat niet het geval is, neemt de studentenadministratie contact met je op. De procedure van toelating begint namelijk met een proefles. Je maakt kennis met een van de docenten van de Sweelinck Academie. Pas als deze docent positief adviseert, nodigen wij je uit om toelatingsexamen te doen.

Klik hier voor de deadline voor aanmelding voor de Sweelinck Academie.

Toelating

Op het toelatingsexamen speel je een aantal stukken die je hebt voorbereid voor een commissie. Die beoordeelt je muzikale en technische niveau en test je gehoor. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met je leeftijd. Wij kijken vooral naar je enthousiasme en de mogelijkheden die je lijkt te hebben om je op de Sweelinck Academie te kunnen ontwikkelen.

Inschrijving

Het aantal studieplaatsen binnen de Sweelinck Academie is beperkt. Daarom word je bij een positief resultaat eerst toelaatbaar verklaard. Kort daarna ontvang je een bericht of je ook daadwerkelijk een plaats hebt gekregen. In dat geval ontvangen je ouders ook instructies over de procedure van inschrijving.

Cursusgeld

Klik hier voor informatie over het cursusgeld van de Sweelinck Academie.

  • De Sweelinck Academie is geen HBO-opleiding, maar een cursus. Leerlingen hebben dus geen recht op studiefinanciering.
  • In uitzonderlijke gevallen kan het Conservatorium van Amsterdam bemiddelen bij het verkrijgen van een studietoelage voor de Sweelinck Academie.
Delen