Stichting J.P. Sweelinckfonds

De stichting heeft als doel het ontwikkelen en begeleiden van jong muzikaal talent in klassieke muziek en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. In de praktijk stelt de stichting bijvoorbeeld financiële middelen ter beschikking voor bijvoorbeeld masterclasses, workshops. Daarnaast organiseert de stichting concerten voor belangstellende organisaties.
De stichting is door de belastingdienst erkend als een artikel 24 stichting (goed doel).

Bestuur
Dr. Coen M. Kleisen voorzitter
Drs. Karin S.M. Jurgens secretaris, e-mail K.Jurgens@zonnet.nl
Dr. Arie van Heeringen penningmeester

Studieleider Sweelinck Academie
David Kuyken

Comité van Aanbeveling
Jaap van Zweden
Lucas Vis
Ronald Brautigam
Isabelle van Keulen
Jan Deiters
Jochem van Eeghen
Ed Spanjaard
Paul Witteman

Delen