Toelatingstest klassiek

Het theorietoelatingsexamen bestaat uit de volgende gedeelten:

1. een schriftelijk gedeelte, bestaande uit:

2. een mondeling gedeelte (voorbeeldtest), bestaande uit:

  • onbegeleid van blad zingen
  • ritme uitvoeren
  • een lied zingen met pianobegeleiding
Delen