Inschrijven

Als je het toelatingsexamen met goed gevolg hebt afgelegd, dan kun je je via Studielink inschrijven als student aan de de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Bij je bewijs van toelating ontvang je informatie over hoe je je in Studielink kunt inschrijven. Ook studiefinanciering vraag je aan via Studielink.

Kijk voor meer informatie op de website van Studielink. Met vragen over je inschrijving in Studielink kun je terecht bij de Centrale Studentenadministratie van de AHK.

Je bent pas ingeschreven aan de AHK als je je collegegeld hebt betaald. Rond de start van het collegejaar ontvang je je collegekaart.

De betaling en inschrijving van leerlingen Jong Talent en contractstudenten geschiedt via de Centrale Studentenadministratie van de AHK.

Collegegeld

Klik hier voor informatie over het collegegeld en welk tarief voor jou van toepassing is. 

Let op: het collegegeld voor AEMA Hybrid is gelijk aan dat voor de reguliere AEMA-opleiding, en is exclusief reis- en verblijfkosten voor de verplichte weken in Amsterdam. Het conservatorium is niet verantwoordelijk voor het regelen van reis en verblijf.

Meer informatie over geldzaken en studeren is te vinden op de website Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

Inschrijfvormen

Er zijn drie manieren waarop je je kunt inschrijven: als student, extraneus of contractstudent.

Annuleren

Je kunt de studie alleen vóór aanvang van het collegejaar annuleren. Je dient je annulering schriftelijk te melden aan het studiesecretariaat van het CvA.
Tussentijds uitschrijven kan per iedere eerste van de maand. Het te veel betaalde collegegeld wordt dan terugbetaald. Over de maanden juni, juli en augustus wordt geen collegegeld gerestitueerd

Delen