Financiële voorbereiding voor je studie in Nederland (voor buitenlandse studenten)

Iedere student uit het buitenland - inclusief EU/EEA-landen - die in Nederland studeert, is bij wet verplicht over voldoende financiële middelen te beschikken om de kosten voor studie en verblijf te dekken. 

Studenten die een verblijfsvergunning voor hun studie nodig hebben, moeten ieder jaar bewijs overleggen bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat ze elke maand over minimaal € 957,87 (bedrag van 20213) kunnen beschikken om hun studie- en verblijfskosten te betalen. Hou er echter rekening mee dat dit bedrag bij lange na niet voldoende is om alle kosten te dekken. Denk bijvoorbeeld aan je collegegeld (klik hier voor de actuele tarieven). Hou er ook rekening mee dat de kosten voor huisvesting in Amsterdam aanzienlijk zijn. 

Studenten uit EU/EEA-landen hoeven geen financiële documenten te overleggen, maar ook zij moeten over voldoende middelen beschikken om studie en verblijf te kunnen betalen. 

Meer over visa-procedures

Kijk ook hier voor alles wat je moet weten om je verblijf in Nederland voor te bereiden.

Schatting van kosten
  SchattingMinimumMaximum
NON-EU Collegegeld € 5.390 € 5.360
  Visa € 292 € 292
  Huisvesting € 4.800 € 12.000
  Eten, kleding, kapper € 4.500 € 8.000
  Gezondheid/verzekering € 1.100 € 1.300
  Vrije tijd ? ?
  Instrument (verzekering) ? ?
    € 16.052€ 26.952
  SchattingMinimumMaximum
EU Collegegeld € 2.209 € 2.209
  Huisvesting € 4.800 € 12.000
  Eten, kleding, kapper € 4.500 € 8.000
  Gezondheid/verzekering € 1.100 € 1.300
  Vrije tijd ? ?
  Instrument (verzekering) ? ?
    € 12.609€ 23.509
Delen