Financiële voorbereiding voor je studie in Nederland (voor buitenlandse studenten)

Iedere student uit het buitenland - inclusief EU/EEA-landen - die in Nederland studeert, is bij wet verplicht over voldoende financiële middelen te beschikken om de kosten voor studie en verblijf te dekken. 

Studenten die een verblijfsvergunning voor hun studie nodig hebben, moeten ieder jaar bewijs overleggen bij de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) dat ze maandelijks over voldoende geld kunnen beschikken om hun studie- en verblijfskosten te betalen. Om een indruk te rijgen van wat je kwijt bent aan collegelegd, Klik hier voor de actuele tarieven om een indruk te krijgen van wat je kwijt bent aan collegegeld. Hou er ook rekening mee dat de kosten voor huisvesting in Amsterdam aanzienlijk zijn. 

Studenten uit EU/EEA-landen hoeven geen financiële documenten te overleggen, maar ook zij moeten over voldoende middelen beschikken om studie en verblijf te kunnen betalen. 

Meer over visa-procedures

Kijk ook hier voor alles wat je moet weten om je verblijf in Nederland voor te bereiden.

Delen