Klavecimbel

Vakgroepvertegenwoordiger: Menno van Delft

Dit is een allround studieprogramma waarin repertoire uit stijlperioden van de 15e t/m de 18e en 20e/21e eeuw onderwezen wordt en waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden:

 • individuele hoofdvakles (techniek, gebruik instrument, stilistisch gedifferentieerde techniek en uitvoeringspraktijk, repertoire uit verschillende stijlperioden, zoveel mogelijk op relevante instrumenten)
 • lessen basso continuo, zowel individueel/praktisch als theoretisch (groepsles)
 • speciale lessen voor het 20e- en 21e-eeuwse klavecimbelrepertoire
 • lessen improvisatie
 • theorie van het hoofdvak (stemmingen, bouw, geschiedenis, repertoire, notatie, uitvoeringspraktijk)
 • mogelijkheden voor instrumentaal bijvak (orgel, pianoforte of clavichord)
 • regelmatige groepslessen
 • methodiek (onderwijskunde)
 • kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
 • orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten.
 • de Sweelinck Barokorkestklas vindt wekelijks plaats onder leiding van diverse docenten en biedt onder meer de mogelijkheid tot het werken aan klavecimbelconcerten
 • regelmatige voorspeelavonden
 • museum- en bibliotheekbezoek
 • deelname masterclasses
 • lezingen
 • repetitie- en concertbezoek beroemde orkesten en ensembles

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

Muziek uit diverse stijlperioden, waaronder als verplichte werken:

 • een Engelse pavane & gaillarde
 • een 17e-eeuws Italiaans werk
 • drie delen uit een suite van een Franse componist
 • J.S. Bach - een preludium en fuga uit het Wolhtemperierte Clavier (bachelor: boek 1, master: boek 2)
 • D. Scarlatti - een snelle sonate
 • er vindt een korte test plaats in het van blad spelen (solo en basso continuo)
 • indien de kandidaat dit wenst kan hij/zij een korte improvisatie en/of een moderne klavecimbelcompositie laten horen

Na afstuderen zijn de studentenop het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld. De in de masteropleiding beoogde verdieping wordt bereikt doordat het repertoiregebied dat de student kiest diepgaander en uitgebreider wordt bestudeerd dan in de bacheloropleiding mogelijk is.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

 1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan een half uur. De kandidaat moet tijdens een toelatingsexamen van ongeveer een half uur blijk geven van bovengemiddelde, hoogstaande klavecinistische kwaliteiten, van een goed overzicht van het klavecimbelrepertoire en van een goede beheersing van de diverse hoofdstijlen.
 2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht. Een programma-indicatie is opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger.

Menno van Delft vakgroepvertegenwoordiger, clavichord
Miklós Spanyi improvisatie
Goska Isphording hedendaags klavecimbel

Delen