Barokhobo

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak 'historische hobo' worden aangeboden:

* individuele hoofdvakles: techniek, etudes en repertoire uit verschillende stijlperioden en op verschillende historische instrumenten; barokhobo, oboe da caccia, oboe d'amore, klassieke hobo, romantische hobo
* regelmatige groepslessen. Deze worden door de docent en soms door de studenten gehouden (met begeleiding van de docent).
* methodiek (onderwijskunde)
* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten
* de Sweelinck Barokorkestklas vindt wekelijks plaats onder leiding van  diverse docenten en biedt onder meer de mogelijkheid om aan hoboconcerten te werken
* maandelijkse voorspeelavonden
* correpetitie
* deelname masterclasses
* lezingen
* repetitie- en concertbezoek beroemde orkesten en ensembles

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Twee hele sonates in verschillende stijlen, bijvoorbeeld Frans (Hotteterre, Philidor, Couperin) en Italiaans (Sammartini, Händel, Telemann).

Een programmabeschrijving wordt hier zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Delen