Barokhobo

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak 'historische hobo' worden aangeboden:

 • individuele hoofdvakles: techniek, etudes en repertoire uit verschillende stijlperioden en op verschillende historische instrumenten; barokhobo, oboe da caccia, oboe d'amore, klassieke hobo, romantische hobo
 • regelmatige groepslessen. Deze worden door de docent en soms door de studenten gehouden (met begeleiding van de docent).
 • methodiek (onderwijskunde)
 • kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
 • orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten
 • de Sweelinck Barokorkestklas vindt wekelijks plaats onder leiding van  diverse docenten en biedt onder meer de mogelijkheid om aan hoboconcerten te werken
 • maandelijkse voorspeelavonden
 • correpetitie
 • deelname masterclasses
 • lezingen
 • repetitie- en concertbezoek beroemde orkesten en ensembles

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire
Twee hele sonates in verschillende stijlen, bijvoorbeeld Frans (Hotteterre, Philidor, Couperin) en Italiaans (Sammartini, Händel, Telemann).

Een programmabeschrijving wordt hier zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Toelatingsexamen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire
Een gevarieerd programma van maximaal 50 minuten, bestaande uit stukken uit verschillende stijlperioden. Tijdens je toelating wordt je gevraagd een deel van dit programma te spelen.

Delen