Blokfluit

Gewoonlijk wordt bij blokfluit vrijwel direct gedacht aan de rol van het instrument in het beginnend muziekonderwijs. De sterke interesse in oude muziek en tegelijkertijd de uitbreiding van het hedendaagse repertoire hebben de blokfluit de laatste veertig jaar echter een volledig andere dimensie gegeven. Op de internationale concertpodia hebben met name deze facetten van het blokfluitrepertoire veel aandacht gekregen. In combinatie met hernieuwde pedagogische mogelijkheden van het instrument vormt dit een uitdaging voor de aankomende blokfluitist. Aangezien naast het uitdiepen van het Oude Muziek-repertoire veel aandacht wordt besteed aan een vergaande exploratie van de hedendaagse literatuur, wordt van de speler dan ook grote flexibiliteit en vindingrijkheid verlangd.

Als je liefde voor het instrument zover gaat dat je er voor gekozen hebt een professionele opleiding tot docent of uitvoerend musicus te volgen, dan heb je geen boodschap aan het imago waarmee het instrument doorgaans te kampen heeft. Je hebt besloten je grenzen te verleggen en hebt vertrouwen in de toekomst van de blokfluit. Als je die uitdaging wilt aangaan, kun je de geschikte kandidaat zijn om een studie aan het Conservatorium van Amsterdam te beginnen, of - als je al studeert - hem hier te voltooien.

Het Bloksysteem: garantie voor een brede en complete opleiding
Het ‘BLOK’, opgezet in de jaren zeventig door Walter van Hauwe en Kees Boeke en voor vele blokfluitisten in binnen en buitenland inmiddels een begrip, heeft vanaf het begin een internationaal leerlingen-publiek weten aan te trekken.
Jorge Isaac en Erik Bosgraaf, de twee blokfluitdocenten aan het Conservatorium van Amsterdam, hebben een uniek en veelomvattend lesprogramma samengesteld dat de opleiding tot een zeer brede en complete blokfluitstudie maakt.

(Oud-)blokfluitstudenten van het CvA spelen in The Royal Wind Music.

De blokfluitafdeling heeft een eigen website. Klik hier voor meer informatie.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsexamen
Naast vanzelfsprekend een grote affiniteit met het instrument wordt tevens een grondige algemene kennis van de blokfluitliteratuur vereist. Breng dit tot uiting in een programma van 20 minuten waaruit - in overleg - een keuze kan worden gemaakt. Daarnaast wordt vaardigheid in het van blad lezen en uit het hoofd spelen verlangd.

Voorbeelden

16e en 17e eeuw

  • ricercare van Giovanni Bassano of Aurelio Virgiliano
  • gediminueerd chanson van Girolamo Dalla Casa of Francesco Rogniono
  • suite van Matthew Locke

18e eeuw

  • fantasia
  • prelude
  • concert (uit het hoofd)
  • triosonate

hedendaags
een werkvan Ryōhei Hirose, Isang Yun, Makoto Shinohara, Guus Janssen, Roderik de Man

 Na de tweejarige masteropleiding zijn studenten op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsexamen
De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten. Hij/zij dient minstens één stuk uit het hoofd te spelen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Uit de invulling ervan moet de specifieke profilering van de kandidaat blijken. Een programma-indicatie en eisen zijn opvraagbaar bij de vakgroepvertegenwoordiger Jorge Isaac.

Individuele uitstraling en profilering als solist is het uitgangspunt om toegelaten te kunnen worden tot de masteropleiding. Een onmiskenbare artistieke meerwaarde moet blijken in een originele en doordachte programmering waarbij extremen niet geschuwd hoeven te worden. Daarnaast moet de student blijk geven van vergaande inzichten in het opstellen, organiseren en uitwerken van workshops, cursussen en projecten, geijkt naar internationale maatstaven.

Jorge Isaac vakgroepvertegenwoordiger & hoofdvak
Erik Bosgraaf vaste gastdocent
Maria Martinez Ayerza historische ontwikkeling

Delen