Conferentie My Music Ability

Op 24 maart 2018 organiseerden het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Conservatorium van Amsterdam en het lectoraat Kunsteducatie een conferentie getiteld My Music Ability, met als thema’s muziek, handicap en technologie.

Tijdens de conferentie waren experts en geïnteresseerden uit binnen- en buitenland aanwezig. Nederlandse sprekers waren United by Music, My Breath My Music, het Jostiband Orkest en het Nederlandse Gebarenkoor. De internationale gezelschappen waren Resonaari uit Finland en Up! Orchestra en Drake Music uit Engeland. Drake Music (Londen) - gespecialiseerd in het werken met musici die een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben - werkte als Artist-in-Residence met studenten van de Opleiding Docent Muziek, met als doel ze te inspireren en ervaring te laten opdoen met inclusieve ensembles en lessen. In de muziekeducatie is deze zogeheten inclusiviteit een zeer actuele ontwikkeling. Lees ook het verslag hieronder. 

Deelnemers aan de conferentie becijferden deze gemiddeld met een 8,2 en de vraag of de opgedane inzichten in de eigen praktijk gebruikt zullen worden, werd met een 8,3 beoordeeld.

Lees hier alles over de conferentie

De British Council wijdde een artikel aan de conferentie in hun nieuwsbrief

Artist in Residence Drake Music

Het Conservatorium van Amsterdam wil zich de komende jaren inzetten voor een meer inclusieve benadering van het muzikantschap en het lesgeven in muziek. Om toekomstige muziekstudenten hierop voor te bereiden, liet de Opleiding Docent Muziek (ODM) zich inspireren door voorbeelden uit het buitenland. Van 21-24 maart 2018 waren Ben Lunn en Tim Yates van Drake Music uit Londen in residentie om te werken met de vierdejaarsstudenten van ODM. Onder leiding van Drake Music onderzochten de studenten hoe zij hun vakmanschap kunnen inzetten om mensen met een beperking volledig te betrekken bij het muzikale proces en op deze manier inclusiviteit te bewerkstelligen.

Geïnspireerd door nieuwe technologieën zoals Soundbeam, iPads en Touch Boards ontwierpen de studenten hun eigen instrumenten om met inclusiviteit aan de slag te gaan. Samen met twee muzikanten van My Breath My Music verzorgden zij een kort optreden tijdens de conferentie My Music Ability in de CvA Blue Stage. 

De residentie van Drake Music werd mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Artist in Residence-programma van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Stichting Wim de Monchy.

Delen