Naar inhoud
 odm-djembes.jpg
 

Toelatingsexamen

Data toelatingsexamens

Aanmelden

Om aangenomen te worden, moet je een toelatingsexamen doen. Aanmelden voor het toelatingsexamen gaat via het aanmeldingsformulier dat je op deze pagina vindt. Inschrijven bij Studielink hoeft pas nadat je bent toegelaten.

Klik hier voor de deadline voor aanmelding, tab 'Opleiding Docent Muziek'. 

Toelatingsexamen

Voor een goede voorbereiding op je praktisch toelatingsexamen voor de Opleiding Docent Muziek volgt hieronder de procedure voor het examen. Lees deze goed door voordat je je aanmeldt.

Praktijk - musiceren en didactische opdrachten

Je doet tegelijk met anderen (max. 10) toelating in een sessie die een dagdeel in beslag neemt. Dit gebeurt voor een commissie van drie à vier docenten. De praktijktoelating bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Individueel musiceren

A-gedeelte: instrument of zang
Je speelt voor op je hoofdinstrument, dat is het instrument waarop je les gaat krijgen op het conservatorium. Dat kan ook zingen zijn als zang je belangrijkste muzikale activiteit is.
Je bereidt twee verschillende muziekstukken voor in twee verschillende stijlen, zoals jazz/pop, of pop/klassiek, wereldmuziek/klassiek. De maximale tijdsduur van dit onderdeel is tien minuten.
NB: bij een melodie-instrument moet je een eigen begeleider meenemen; bij zingen ook, tenzij je jezelf kunt begeleiden.

B-gedeelte: zingen
Los van je hoofdinstrument zing je een kinderlied zonder begeleiding voor. Daarnaast bereid je een ander lied voor, eveneens zonder begeleiding. Dit onderdeel duurt maximaal vijf minuten.

2. Groepsgewijze muzikale en didactische opdrachten

In activerende workshops werken docenten maximaal twee uur met jullie om je kwaliteiten op beginnend muziekdidactisch niveau te bepalen. Opdrachten kunnen zijn: een kinderlied ter plekke instuderen en aanleren, een ritmeopdracht, een bewegings- of een improvisatieopdracht op je eigen muziekinstrument. We letten op communicatie, muzikaliteit, ritmische aanleg, samenwerking, houding en je persoonlijke inbreng in de workshops. Dit onderdeel hoef je niet voor te bereiden.

3. Toelatingsgesprek

Als afsluiting van het praktische deel van het toelatingsexamen voeren we een individueel gesprek van ongeveer tien minuten. In dit gesprek komen de volgende onderdelen aan de orde:

Motivatie
Je stuurt een schriftelijke motivatie voor het volgen van de Opleiding Docent Muziek mee met je aanmeldingsformulier (maximaal één A4'tje). Deze motivatie komt aan de orde tijdens het toelatingsgesprek.

Praktijkfilmpjes
Je motivatie illustreer je met voorbeelden uit de praktijk. Je maakt drie filmpjes van ieder maximaal dertig seconden waarin je bijvoorbeeld een optreden van jezelf laat zien, welke instrumenten je nog meer bespeelt en hoe je muzikaal met een groep omgaat. Je stuurt de drie youtube-links een week voor het toelatingsexamen naar Femke.Temmink@ahk.nl.

Theorie

Dit examen bestaat uit een schriftelijk deel (melodische en ritmische dictees, akkoorden en intervallen horen, algemene muziekleer) en een mondeling deel (van blad zingen, ritme uitvoeren). Het theorie-examen gaat vooraf aan het praktijkexamen en vindt plaats op een aparte dag.

Praktijk en theorie moeten beide voldoende zijn om te kunnen worden toegelaten tot het eerste jaar van de opleiding. Je kunt geadviseerd worden eerst de vooropleiding te doen waarbij de nadruk ligt op theorie- en zangles.

Criteria

Een commissie van docenten beoordeelt de kandidaten op zes terreinen:
1. musicerend vermogen en de geschiktheid van hun zangstem
2. pedagogisch en muzikaal didactisch handelen
3. muzikaal gehoor
4. kennis van de muziektheorie
5. ontwikkelbaarheid
6. voldoende beheersing van de Nederlandse taal

Delen
 

Toelatingsexamen

Data toelatingsexamens