Naar inhoud
 odm-djembes.jpg
 

Toelatingsexamen

Data toelatingsexamens

Aanmelden

Om aangenomen te worden, moet je een toelatingsexamen doen. Aanmelden voor het toelatingsexamen gaat via het aanmeldingsformulier dat je op deze pagina vindt. Inschrijven bij Studielink hoeft pas nadat je bent toegelaten.

Klik hier voor de deadline voor aanmelding. Vanaf de derde week van maart worden de uitnodigingen voor de toelating verstuurd.

Toelatingsexamen

Voor een goede voorbereiding op je praktisch toelatingsexamen voor de Opleiding Docent Muziek volgt hieronder de procedure voor het examen. Lees deze goed door voordat je je aanmeldt.

Theorie - solfège, gehoortraining en Algemene Muziekleer

Dit examen bestaat uit een schriftelijk deel (melodische en ritmische dictees, akkoorden en intervallen horen, algemene muziekleer) en een mondeling deel (van blad zingen, ritme uitvoeren). Het theorie-examen gaat vooraf aan het praktijkexamen en vindt plaats op een aparte dag. 

Praktijk - musiceren, didactische opdrachten en gesprek

Je doet tegelijk met anderen (max. 8) toelating in een sessie die een dagdeel in beslag neemt. Dit gebeurt voor een commissie van drie à vier docenten. De praktijktoelating bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Individueel musiceren

Je presenteert je op je hoofdinstrument
Je krijgt een korte les op je hoofdinstrument. Dat is het instrument waarop je vier jaar les gaat krijgen op het conservatorium. Dat kan ook zingen zijn als zang je belangrijkste muzikale activiteit is.
Ter voorbereiding maak je een video-opname waarin je twee verschillende muziekstukken laat horen, in twee verschillende stijlen, zoals jazz/pop, of pop/klassiek, wereldmuziek/klassiek. 

Lied en stemtest
Los van je hoofdinstrument zing je een song en kinderlied, beide zonder begeleiding (a capella). Zowel de song als het kinderlied heb je zelf uitgekozen en thuis ingestudeerd. De commissie geeft een aantal eenvoudige opdrachten om vast te stellen of je zangstem geschikt is voor de opleiding en het werkveld. Dit onderdeel duurt maximaal vijf minuten. 

2. Groepsgewijze didactische opdracht

Je gaat je medekandidaten als groep een lied aanleren. Het lied krijg je uitgereikt aan het begin van de sessie. Je kunt deze opdracht niet thuis voorbereiden. 
We letten op communicatie, muzikaliteit, ritmische aanleg, samenwerking, houding en je persoonlijke inbreng. 

3. Toelatingsgesprek

Als afsluiting van het praktische deel van het toelatingsexamen voeren we een individueel gesprek van ongeveer tien minuten. In dit gesprek komen de volgende onderdelen aan de orde:

Motivatie
Je stuurt een schriftelijke motivatie voor het volgen van de Opleiding Docent Muziek mee met je aanmeldingsformulier (maximaal één A4'tje). Deze motivatie komt aan de orde tijdens het toelatingsgesprek.

Korte video’s
Je motivatie en aanleg voor de opleiding illustreer je met voorbeelden uit de praktijk. Je maakt twee video’s van ieder maximaal 1 minuut waarin je bijvoorbeeld een optreden van jezelf laat zien, welke instrumenten je nog meer bespeelt of hoe je muzikaal met een groep omgaat. Je stuurt de links van de video’s uiterlijk een week voor het toelatingsexamen naar Femke.Temmink@ahk.nl.

Praktijk en theorie moeten beide voldoende zijn om te kunnen worden toegelaten tot het eerste jaar van de opleiding. Je kunt geadviseerd worden eerst de vooropleiding te doen waarbij de nadruk ligt op theorie- en zangles.

Criteria

Een commissie van docenten beoordeelt de kandidaten op zes terreinen:
1. musicerend vermogen en de geschiktheid van hun zangstem
2. pedagogisch en muzikaal didactisch handelen
3. muzikaal gehoor
4. kennis van de muziektheorie
5. ontwikkelbaarheid
6. voldoende beheersing van de Nederlandse taal

Delen
 

Toelatingsexamen

Data toelatingsexamens