De bacheloropleiding

Het eerste studiejaar is een oriëntatie op de vele facetten van het toekomstige beroep van muziekdocent, zoals het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en andere terreinen waar muziek in een educatieve situatie voorkomt. Je maakt een begin met de muziektheoretische vakken, muziekgeschiedenis en de diverse musiceervakken. In het tweede, derde en vierde studiejaar vergroot je je kennis op onderwijskundig en muziektheoretisch vlak, gaat je artistieke ontwikkeling een volgende fase in en verdiep je je verder in de mogelijkheden van de muziekeducatie. Het studieprogramma is gebaseerd op de leerlijnen lesgeven, musiceren en theorie.

1. Lesgeven

Methodiek/didactiek
Bij het vak methodiek/didactiek leer je muzieklessen te ontwerpen en te geven voor het muziekonderwijs en het buitenschoolse beroepsveld. In het afstudeerjaar specialiseer je je in de richting van het basis- of voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs of community music. Methodiek CKV krijg je in een interdisciplinaire module met medestudenten van de opleidingen Docent Theater, Beeldende Vorming en Dans van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. In het studieonderdeel ‘Ritmes rond de wereld’ wordt de muziekdidactiek vanuit niet-westers perspectief benaderd.

Stage
De stage is de praktische training in het lesgeven en loopt in grote lijnen parallel met de lessen methodiek/didactiek. De stage is een vast onderdeel van het hele studieprogramma. Al tijdens de propedeuse verzorg je wekelijks muziekles op de basisschool. Vanaf het tweede studiejaar ga je stages lopen in alle klassen van het voortgezet onderwijs en in het buitenschoolse werkveld, zoals bijvoorbeeld een community music-project met dak- en thuislozen of met vluchtelingen.

2. Musiceren

Direct vanaf het eerste studiejaar krijg je intensief les op je hoofdinstrument. Om een goed gevormde zangstem te ontwikkelen krijgt iedere student uitgebreid zangles. Je leert begeleiden op piano en gitaar en je krijgt koor- en ensembledirectie en poplessen. Veel hiervan komt samen in het ODMkoor en -orkest dat wekelijks repeteert en enkele malen per jaar optreedt.
Diversiteit is een belangrijk facet van het studieprogramma. Door het multiculturele karakter van de Nederlandse samenleving en met name van het Amsterdamse onderwijs vormt wereldmuziek een substantieel onderdeel van vrijwel alle vakken. Je volgt workshops en ensembles met muziek uit Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten. Via de keuzevakken zijn er nog meer mogelijkheden. In deze muziekstijlen ga je ook lesgeven of workshops verzorgen.

3. Theorie

Onderwijskunde
In alle vier de studiejaren staat het vak onderwijskunde op het programma. De modules gaan in op het ontwerpen van lessen, psychologie, leertheorieën op het gebied van muzikale ontwikkeling, visies op muziekonderwijs en community music, muziekculturen en onderwijs, en het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden.

De opleiding heeft een eigen programma muziektheorie met de vakken solfège, analyse en harmonie klassiek en jazz. In de lessen arrangeren leer je muzikaal materiaal te bewerken voor diverse ensembles, zoals een klassiek strijkkwartet of een bigband. Arrangeren vormt een onderdeel van koordirectie en ensembleleiding, waarbij je in het afstudeerjaar examenstukken uitvoert in een zaal met publiek. Lessen op het gebied van muziek- en cultuurgeschiedenis geven inzicht in de muziekhistorische en maatschappelijke ontwikkelingen van de klassieke muziek, jazz, pop en wereldmuziek.

4. Diversen

Elk studiejaar wordt geaccentueerd met oriënterende en verdiepende projectweken. Voorbeelden hiervan zijn: interculturele muziekproducties zoals met het Amsterdams Andalusisch Orkest, projecten met De Nationale Opera, projectweken improviseren, pop, wereldmuziek en cultureel ondernemen. Hier vind je meer informatie over de projecten. Verder heeft het conservatorium een veelzijdig aanbod aan keuzevakken, zowel praktisch als theoretisch.

Opleidingsgegevens

Studielast
240 studiepunten

Studieduur
4 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands

CROHO-code
39112 (B Docent Muziek)

Graad
Bachelor of Education (BEd)

 

Delen