Ontwerp een processie

Februari 2016, studenten van de Master Kunsteducatie AHK
Een processie is een voortgaande beweging, groepsgewijs, en het zou op wat voor manier dan ook uitdrukking moeten geven aan een verheven gevoel. Processies worden gehouden in de geestelijke wereld, in de politiek en als kunstvorm.

De eerstejaarsstudenten krijgen voorbeelden van processies in verschillende contexten te zien. Aan de hand van deze voorbeelden en workshops bewegingsexpressie en geluidsexpressie en gesprekken met elkaar vinden ze een noodzaak om zich op artistieke wijze in de openbare ruimte zichtbaar en hoorbaar te maken. Hierop ontwerpen zij een eigen processie die gelopen wordt in Amsterdam. Creëeren, samenwerken en reflecteren zijn competenties die op deze dagen extra aangesproken worden.

Delen