Twee nieuwe associate lectoren: Atser Damsma en Carolien Hermans

Gepubliceerd op

Met ingang van 1 maart 2024 verwelkomt het Lectoraat Muziek twee nieuwe collega’s in de rol van senior onderzoeker/associate lector: Atser Damsma en Carolien Hermans!

Atser Damsma heeft een achtergrond in neurowetenschappen en muziekcognitie en werkte afgelopen jaren als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is actief als elektronisch muzikant en is betrokken bij verschillende muziek- en kunstprojecten. Als senior onderzoeker/associate lector gaat Atser zich richten op de ontwikkeling, toepassing en impact van technologie in het domein muziek. Dit onderzoek richt zich op nieuwe vormen van muzikale expressie en moet leiden tot een bredere toegankelijkheid van muziekonderwijs en muziekstudenten meer kans bieden op betekenisvol werk in de culturele sector.

Carolien Hermans is een bekend gezicht op het Conservatorium van Amsterdam. Ze heeft een achtergrond in dans/choreografie en pedagogiek en is sinds 2011 werkzaam als senior docent en onderzoeker bij de bachelor Docent muziek en de master Musical Leadership. Daarnaast promoveerde ze in 2023 op een artistiek onderzoek bij ACPA (Academy for Creative and Performing Arts), Universiteit Leiden, naar creatieve maakprocessen en ‘embodied cognition’. Ook is ze senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Societal Impact Design van de hogeschool Inholland. Carolien ontfermt zich als senior onderzoeker/associate lector over het thema ‘muzikale leerculturen’. Het gaat hierbij om onderzoek naar de overdracht van muzikale kennis en vaardigheden op diverse plaatsen in de metropool Amsterdam, met als doel uitwisselingen tot stand te brengen die de afstand tussen leerculturen (inclusief die van het CvA) kunnen verkleinen.

We kijken uit naar de komst van Atser en Carolien en wensen hen veel plezier en nieuwe inzichten toe!

Meer over het lectoraat Muziek

Atser Damsma

Carolien Hermans

Delen