piano-thuis-corona-header.jpg
 

Steunfonds studenten

Meer info

 

Veelgestelde vragen Rijksoverheid

Meer info

Op deze pagina houden we studenten, docenten en medewerkers van het Conservatorium van Amsterdam op de hoogte over de maatregelen betreft het coronavirus (COVID-19) en de impact op ons onderwijs. Samen met de AHK werken we continu aan oplossingen en antwoorden om het studeren en werken in deze omstandigheden mogelijk te maken en te ondersteunen. De AHK, en daarmee ook het Conservatorium van Amsterdam, volgt de aanbevelingen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

De AHK blijft alle studenten en medewerkers van de academies informeren via hun website en nieuwsbrieven. Wij zullen via deze webpagina en de CvA-nieuwsbrieven communiceren over informatie en maatregelen die specifiek bedoeld zijn voor het Conservatorium van Amsterdam. 

Inhoudsopgave
1. Updates Coronavirus
2. Contact
3. Veelgestelde vragen voor studenten
4. Initiatieven uitgelicht

Updates coronavirus

10 juni
Het is vanaf 15 juni mogelijk om langer en met meer mensen tegelijk te studeren in de gebouwen. Lees de voorwaarden en de richtlijnen op MyAHK.

15 mei
Zelfstudie in de gebouwen nu ook mogelijk voor niet-afstudeerders. Lees meer op MyAHK.

7 mei
De biliotheek van het CvA hervat een deel van haar werkzaamheden. Meer informatie op MyAHK. Aangepaste faciliteiten en uitleen van apparatuur mogelijk voor afstudeerders. Neem contact op met cva-service.

30 april
Toegang tot het gebouw voor zelfstudie is mogelijk voor afstudeerders. Lees meer op MyAHK.

22 april, 16:00 uur
Meer informatie over tentaminering en examinering in coronatijd. Lees de hele tekst op MyAHK.

7 april, 17:00 uur
Al het onderwijs van het CvA zal online worden voortgezet tot het einde van het studiejaar 2019-2020. Dit houdt in dat ook alle tentamens online zullen worden afgenomen. Op dit moment zijn we in overleg over de manier waarop een groot aantal tentamens op een aangepaste wijze zullen worden getoetst. Let wel: dit geldt niet voor de eindexamens van het hoofdvak (bachelor 4 en master 2).

3 april, 15:00 uur
Zoals de Rijksoverheid afgelopen dinsdag bekend maakte, zijn de coronamaatregelen verlengd tot en met 28 april. Als gevolg daarvan zal ook de periode waarin online onderwijs wordt gegeven, worden verlengd tot en met (in elk geval) 28 april. Daarnaast zal het CvA gebouw gesloten blijven in de aansluitende roostervrije week (tot en met 3 mei).

Om studenten te steunen die in financiële problemen zijn geraakt door de Corona-crisis, is het Conservatorium van Amsterdam samen met Stichting Muziek is Meer een steunfonds gestart.
Meer informatie vind je hier

Eerdere updates
Bekijk alle reeds verzonden nieuwsbrieven over het coronavirus via onderstaande links:
●  Nieuwsbrief 17/04
●  Nieuwsbrief 07/04

●  Nieuwsbrief 03/04
●  Nieuwsbrief 26/03
●  Nieuwsbrief 13/03

Updates AHK
Lees de voorgaande updates per datum op ahk.nl/corona 

Contact 

Studenten kunnen contact opnemen met de eigen studiecoach, vakgroep coördinator of de decaan. Docenten kunnen dit doen via de studieleider of vakgroep coördinator.

Klassiek
Dorine Jansma

Jazz
Bram Strijbis

Pop
Jack Pisters

ODM
Adri Schreuder

Heb je als student medische hulp nodig (corona-gerelateerd of niet), neem dan telefonisch contact op met je huisarts. Heb je geen huisarts, schrijf je dan z.s.m. in bij een huisarts.
Op MyAHK vind je belangrijke informatie over medische hulp en bij welke huisarts of huisartsenpost je terecht kunt.

Mocht je er helemaal niet uitkomen, kun je bij nood contact opnemen met onze studentendecaan Heleen de Kam, heleen.dekam@ahk.nl.

De ICT-helpdesk is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Mocht jouw vraag nog niet zijn beantwoord op deze pagina onder ‘Informatie en veel gestelde vragen', neem dan contact op via cva-info@ahk.nl.

Voor urgente zaken die niet per mail afgehandeld kunnen worden: 06 57 60 89 48 of 06 57 22 81 36 (dagelijks tussen 12.00 en 14.00 uur).

Vanwege de sluiting van de gebouwen is ook de balie van de Centrale Studentenadministratie (CSa) op de Jodenbreestraat gesloten. Ook telefonisch is de CSa naar verwachting slecht bereikbaar. Je kunt de CSa wel bereiken per e-mail op csa@ahk.nl.

Leuke ideeën en initiatieven zijn altijd welkom via cva-communicatie@ahk.nl.

Informatie en veelgestelde vragen voor studenten

Het coronavirus heeft ertoe geleid dat we van de ene op andere dag moesten omschakelen naar een geheel nieuwe leef- en studiesituatie. We begrijpen dat dit veel vragen met zich meebrengt. Op de website www.ahk.nl/corona wordt naast informatie ook antwoord gegeven op veelgestelde vragen, onder andere over de volgende onderwerpen: het coronavirus, online onderwijs, studievertraging, Bindend Studieadvies, financiële gevolgen, visum en reizen naar het buitenland.

Daarnaast zijn er nog andere vragen gerelateerd aan het Conservatorium van Amsterdam waar we op deze pagina antwoord op willen geven. 

Tot wanneer wordt online lesgegeven?
Nu de maatregelen tot en met 28 april zijn verlengd en naar verwachting tenminste een deel van deze maatregelen ook daarna nog in stand blijft, betekent dit voor het CvA dat het onderwijs tot het einde van het studiejaar online gegeven zal worden.

Hoe kan ik thuis online onderwijs volgen?
Het CvA biedt verschillende mogelijkheden aan om het onderwijs online voort te zetten. Docenten kunnen hun lessen op afstand geven via een van de volgende applicaties: CvA-Online, Zoom, Skype of Teams. Jouw docent zal aangeven welke applicatie zal worden gebruikt. 

Binnenkort verschijnt meer informatie en ondersteuning bij het volgen van online lessen op MyAHK.nl. Je wordt hier te zijner tijd over geïnformeerd. 

Wanneer kan ik weer gebruikmaken van onderwijsfaciliteiten?
Momenteel onderzoeken wij òf en op welke manier we studenten in de gelegenheid kunnen stellen het gebouw te betreden. In eerste aanleg zal de prioriteit hierbij liggen bij studenten die zich voorbereiden op hun eindexamens. Natuurljk voortdurend rekening houdend met de richtlijnen vanuit het RIVM. De gezondheid en veiligheid van al onze studenten en medewerkers staat immers altijd voorop. Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen de betreffende studenten hiertoe worden benaderd.

Wat moet ik doen als het normale onderwijs wordt hervat en ik (nog) in het buitenland verblijf?
Studenten die momenteel bij familie verblijven in het thuisland hoeven zich geen zorgen te maken dat zij op stel en sprong terug moeten komen naar Nederland. Wij blijven online onderwijs tot de zomervakantie aanbieden, ook als het gebouw (gedeeltelijk) weer wordt opengesteld.

Gaan de tentamens nog door en op welke manier?
Daar waar het mogelijk is zullen vakken online worden getentamineerd. Voor enkele vakken zullen de tentamens worden aangepast. In overleg met de examencommissie zal worden gezocht naar een alternatieve wijze van online tentaminering wellicht in combinatie met een vervangende opdracht. Voor vakken waarin online tentaminering echt niet mogelijk blijkt, zal worden gezocht naar een alternatief.

Gaan de (eind)examens nog door en op welke manier?
De directie werkt de komende tijd hard samen met onder andere de studieleiders, vakgroep coördinatoren en de examencommissie aan antwoorden op deze vraag. Een belangrijk onderdeel bij de afwegingen hierover is de duidelijkheid over de toegang tot het gebouw en de faciliteiten van het conservatorium en de eventuele restricties die daarbij zullen gelden. We streven ernaar om hier half april op terug te komen.

Gaan de toelatingsexamens nog door en op welke manier?
De toelatingsexamens gaan door. Dit zal hoogstwaarschijnlijk (online) plaatsvinden. De afdeling studentenadministratie neemt met aanmelders persoonlijk contact op. Zij zullen verder worden geïnformeerd over de procedure.

Moet ik nog collegegeld blijven betalen?
Door het online aanbieden van het onderwijs proberen wij de continuïteit van het onderwijs te garanderen en studievertraging te voorkomen. Het collegegeld blijf je – in lijn met de landelijke regelgeving en richtlijnen – verschuldigd.

Studenten die hun collegegeld in termijnen betalen en door de huidige situatie in financiële problemen komen, kunnen een uitstel van betaling krijgen van twee maanden voor de laatste twee termijnen. Wil je hiervan gebruikmaken, neem dan contact op met de Centrale Studentenadministratie via csa@ahk.nl.

Kan ik extra geld lenen bij DUO?
Voor veel studenten valt het inkomen uit een (bij)baan of zelfstandig ondernemerschap weg. De minister wijst erop dat het mogelijk is om (tijdelijk) meer te lenen bij DUO. Als je nog niet maximaal geleend hebt, dan kun je dat met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar (1 september 2019) alsnog doen. Daarnaast is het mogelijk om collegegeldkrediet aan te vragen. Je kunt dit zelf regelen via DUO.

Kan ik financiële steun aanvragen bij het Conservatorium van Amsterdam?
Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving door de coronacrisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente, kunnen studenten een aanvraag indienen. Voor meer informatie kijk op: consam.nl/steunfonds

Ik ben als student ook ZZP’er. Kan ik gebruik maken van een regeling?
Zelfstandige ondernemers (zzp’ers) met financiële problemen kunnen een beroep doen op extra tijdelijke ondersteuning die uitgevoerd wordt door gemeenten. Meer informatie over deze voorziening vind je op de website van de Rijksoverheid.

Ik heb problemen met mijn huisvesting. Wat moet ik doen?
Voor vragen met betrekking tot huur, kun je het best rechtstreeks contact opnemen met jouw verhuurder. 

Studenten die een woning huren bij de Stichting Jan Pieterszoon Huis, hebben daar vandaag separaat een brief over ontvangen. Deze studenten kunnen voor vragen over huurbetaling en eventuele regelingen, contact opnemen met Marja Mosk, via cva-housing@ahk.nl of Carel Quarels via c.quarlesvanufford@janpieterszoonhuis.nl. De stichting heeft ons laten weten dat ze het op prijs stellen wanneer Denise Heijne van Recourt Makelaars via denise@recourtmakelaars.nl hierbij in CC gezet wordt.

 

Ik ontvang de nieuwsbrieven van de AHK en het CvA niet. Hoe kan dit?
Alle nieuwsbrieven naar studenten vanuit de AHK en het CvA worden verzonden naar het AHK mailadres. We willen je vragen actief je @ahk.nl account in de gaten te houden, wat kan via MyAHK.nl. Check ook je spam inbox, wellicht zijn onze emails daarin beland. En zorg je er voor dat er voldoende ruimte is in dit account door oude berichten op te ruimen.

Tip: laat je AHK-mail automatisch doorsturen naar je privé-mail, bekijk de instructievideo.

Mocht je er niet uitkomen, neem dan contact op met de ICT-helpdesk. Op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 020 527 7752 of via helpdesk@ahk.nl.

Welke nieuwsbronnen bieden de juiste en actuele informatie over de coronacrisis?
Wij adviseren om de volgende bronnen te raadplegen voor de laatste ontwikkelingen:

Initiatieven

Een greep uit de inspirerende initiatieven van studenten en docenten. Heb je ook een leuk verhaal, project, foto of video die je wil delen? Mail naar cva-communicatie@ahk.nl.

Piano thuisbezorgd
Er zijn studenten die niet thuis kunnen oefenen voor hun aanstaande examen. Daarom maakte CvA-Service het mogelijk dat er digitale piano's werden thuisbezorgd! Ook een aantal CvA-drummers van de jazzafdeling kregen een elektrisch drumstel thuis om hun buren tevreden te houden.

Online lessen
Inmiddels vinden er al veel lessen online plaats. Docenten en studenten treffen elkaar bijvoorbeeld via Zoom of Teams. Zie ook de 'Keep in Touch'-slideshow onderaan deze pagina.

Javaplein Passion Project
Studenten en alumni van het Conservatorium van Amsterdam blijven samen musiceren, de video van een balkonconcert haalde het NOS-journaal. 'Wij zijn een internationale groep jonge musici, die als buren wonen in Amsterdam. We zijn blij dat we onze unieke woonsituatie kunnen benutten voor iets moois: samen muziek maken in deze moeilijke tijden.', aldus het Javaplein Passion Project.

Keep in Touch

Delen
 

Steunfonds studenten

Meer info

 

Veelgestelde vragen Rijksoverheid

Meer info