Master Conservatorium van Amsterdam van excellente kwaliteit

Gepubliceerd op

‘Studeren aan het Conservatorium van Amsterdam moet een heel bijzondere ervaring zijn’

‘Een master van excellente kwaliteit’, en ‘studeren aan het CvA moet een heel bijzondere ervaring zijn’. Dat meldt het rapport van het internationale panel van de NVAO dat het Conservatorium van Amsterdam op 27 en 28 januari jl. bezocht in het kader van de accreditatie van de master Muziek. Het panel sprak met onder meer met studenten, alumni, docenten, programmacoördinatoren en de examencommissie. Daarnaast beluisterde en bezocht de commissie (eindexamen-)concerten.

Het panel oordeelt zeer positief over de kwaliteit van de master. ‘In de afgelopen jaren is het streven naar excellentie een drijvende kracht geweest voor het CvA om te investeren in zes strategische gebieden: internationalisering, een veilige leeromgeving, een op maat gemaakt studieprogramma, onderzoek, technologische vernieuwing en sociaal bewustzijn.’ Vrijwel alle afgestudeerden vinden relevant werk als podiumkunstenaar. Bovendien geven de eindexamens er blijk van dat de musici na de opleiding ruimschoots het niveau hebben om een plek in de internationale top te verwerven. ‘Zeer onder de indruk van de manier waarop het Conservatorium van Amsterdam voortdurend oog houdt voor de ontwikkelingen in de muziekwereld en in het hoger onderwijs, en actie onderneemt om de studieprogramma’s daarop aan te passen,’ aldus de commissie. Het docententeam en de leeromgeving worden als excellent beoordeeld. Het docententeam is zowel artistiek als pedagogisch van hoge kwaliteit. De faciliteiten van het conservatorium stellen de studenten in staat zich optimaal aan de buitenwereld te presenteren.

Dutch National Opera Academy
Ook de Dutch National Opera Academy (DNOA) scoort erg goed. De opera-opleiding van het CvA i.s.m. het Koninklijk Conservatorium Den Haag werd op 16 en 17 januari jl. bezocht door een accreditatiecommissie. De opleiding is uniek, oordeelde het panel; de DNOA voldoet aan de eisen die wereldwijd aan operazangers worden gesteld en fungeert daardoor als een goede opstap naar een carrière op het internationale operapodium. De holistische aanpak van het studieprogramma, waarin studenten niet alleen op hoog niveau leren zingen, maar ook hun acteerkwaliteiten ontwikkelen, oogstte lof. De opleiding weerspiegelt de praktijk van een operahuis en creëert vanwege de kleinschaligheid een leeromgeving waarin studenten zich veilig voelen en optimaal aan hun ontwikkeling kunnen werken.

AEMA geaccrediteerd als Associate Degree
Eerder al werd het studieprogramma van de Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA) geaccrediteerd als Associate Degree. Een Associate Degree is een tweejarige praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau die opleidt tot een wettelijk erkend diploma. Het accreditatiepanel van de NVAO constateerde dat het studieprogramma van AEMA goed is afgestemd op de internationale eisen uit het werkveld, mede dankzij de internationale oriëntatie van het team van kerndocenten. Ook oordeelde het panel positief over de kwaliteiten en de expertise van het docententeam.

Delen