AEMA geaccrediteerd als Associate Degree

Gepubliceerd op

Het studieprogramma van de Amsterdam Electronic Music Academy (AEMA) is geaccrediteerd als Associate Degree. Een Associate Degree is een tweejarige praktijkgerichte opleiding op hbo-niveau die opleidt tot een wettelijk erkend diploma. Het accreditatiepanel van de NVAO constateerde dat het studieprogramma van AEMA goed is afgestemd op de internationale eisen uit het werkveld, mede dankzij de internationale oriëntatie van het team van kerndocenten. Ook oordeelde het panel positief over de kwaliteiten en de expertise van het docententeam. De studieleiding geeft blijk van een goed beeld van de beoogde doelgroep.

De accreditatie is in augustus 2019 in werking getreden, wat betekent dat de nieuwe lichting studenten de opleiding al als Associate Degree kan volgen en het reguliere collegegeld betalen.

Lees meer over AEMA

Delen