Clemens Kemme promoveert op 18 oktober; ook te volgen via livestream

Gepubliceerd op

Mozart’s Unfinished Mass in C minor, K. 427 (‘Great Mass’). History, Theory, and Practice of its Completion
Academisch proefschrift door Clemens Kemme, te verdedigen op woensdag 18 oktober 2017, 10.30-12.30 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam

Net als zijn beroemde Requiem bleef Mozarts Mis in c-klein KV 427 onvoltooid. De instrumentatie van twee Credo-delen die in grote lijnen gecomponeerd waren, maakte Mozart nooit af. De rest van het Credo en een Agnus Dei ontbreken helemaal. Het Sanctus en Benedictus werden wel afgemaakt, maar de hoofdpartituur ervan is verloren gegaan en moet worden gereconstrueerd uit Mozarts wel bewaard gebleven aparte blazerspartituur en secundaire bronnen.

Een historische completering van de Mis, zoals die door Süssmayr van Mozarts Requiem, bestaat er niet. Beschikbare edities dateren van 1901 tot 2016. Maar tegen al deze uitgaven kunnen serieuze bezwaren worden aangevoerd. De hypothese die in deze dissertatie wordt verdedigd is dat het mogelijk is tot een veel overtuigender completering te komen door de meest recente bevindingen van de historische musicologie te combineren met vaardigheid en ervaring in historisch geïnformeerde muziektheorie (analyse, contrapunt, harmonie, arrangeren, inclusief een gedegen kennis van Mozart’s individuele stijl) en met ervaring in historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.

Deel A van de dissertatie vat de huidige staat van het historische onderzoek naar het werk samen, bespreekt het autografe handschrift en de secundaire bronnen in detail, analyseert het werk in relatie tot Mozarts voltooide werken en werken van andere componisten waarvan wij weten dat zij Mozart hebben geïnspireerd (werken van Bach en Handel in het bijzonder), verkent de mogelijkheden voor completering, bespreekt de tot nu toe gepubliceerde versies en biedt een nieuwe completering. Deel B is een volledige partituur van de nieuw afgemaakte delen ‘Credo in unum Deum’, ‘Et incarnatus est’, Sanctus en Benedictus, deel uitmakend van de nieuwe editie van de Mis, te publiceren door Breitkopf & Härtel, Wiesbaden (2017). Editoriale aanvullingen zijn daarin in grijs weergegeven.

Voorafgaand aan de promotieplechtigheid wordt Kemme’s versie van het ‘Et Incarnatus Est’ uit Mozarts mis uitgevoerd door een ensemble met Claron McFadden, sopraan.

De plechtigheid is ook te volgen via livestream. Klik hier, klik vervolgens op de titel of op de pijl in het zwarte vierkant rechts. De livestream is op 18 oktober vanaf 10.00 uur actief.

 

Delen