Prijs voor Berlage Saxophone Quartet

Gepubliceerd op

Het Berlage Saxophone Quartet heeft op het Concours van het Storioni Festival op 27 januari jl. in de Toonzaal in 's-Hertogenbosch unaniem de Juryprijs en met meer dan de helft van de stemmen de Publieksprijs gewonnen. De leden studeren of zijn afgestudeerd bij Arno Bornkamp aan het CvA.


Delen