29.09.23, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.09.23, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
30.09.23, 15:00 hrs.
CVA Blue Stage, Conservatorium van Amsterdam
01.10.23, 10:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
01.10.23, 11:00 hrs.
Cultureel Centrum Onder de Linden
01.10.23, 11:30 hrs.
Papagenohuis
01.10.23, 16:00 hrs.
Singer Laren
02.10.23, 14:00 hrs.
CVA Blue Stage, Conservatorium van Amsterdam
02.10.23, 19:30 hrs.
CVA Blue Stage, Conservatorium van Amsterdam
03.10.23, 20:00 hrs.
AMC Stiltecentrum
05.10.23, 15:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
05.10.23, 18:00 hrs.
AHK Culture Club
05.10.23, 19:30 hrs.
Melkweg
06.10.23, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
06.10.23, 14:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
07.10.23, 10:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.10.23, 21:00 hrs.
08.10.23, 11:30 hrs.
08.10.23, 12:00 hrs.
Huis van de Wijk Buitenveldert
12.10.23, 12:00 hrs.
VUmc kapel
12.10.23, 20:00 hrs.
Ontmoetingskerk Haarlem-Schalkwijk
13.10.23, 20:15 hrs.
Kerkje van Markenbinnen
15.10.23, 11:30 hrs.
Papagenohuis
15.10.23, 12:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
17.10.23, 19:30 hrs.
Bitterzoet
18.10.23, 19:00 hrs.
The Bas[s]ment
18.10.23, 22:00 hrs.
ADAM & Co
19.10.23, 12:30 hrs.
Plein van Siena
19.10.23, 22:00 hrs.
United Studio's
20.10.23, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
20.10.23, 12:30 hrs.
TivoliVredenburg
20.10.23, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
21.10.23, 11:44 hrs.
't Huis aan de Poel
22.10.23, 11:30 hrs.
Papagenohuis
25.10.23, 15:30 hrs.
Servicepunt Kraaipan/Dynamo
26.10.23, 11:00 hrs.
De Nieuwe Sint Jacob
26.10.23, 17:00 hrs.
Sheraton Hotel Schiphol
28.10.23, 14:15 hrs.
Concertgebouw
29.10.23, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
29.10.23, 15:00 hrs.
Broeker Kerk
31.10.23, 17:00 hrs.
Breitner Academie
02.11.23, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.11.23, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
04.11.23, 10:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.11.23, 17:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.11.23, 18:00 hrs.
AHK Culture Club
18.11.23, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
07.12.23, 18:00 hrs.
AHK Culture Club
09.12.23, 11:00 hrs.
Q-Factory
12.12.23, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.12.23, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.12.23, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
Share