jazztrio.jpg
26.06.19, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 13:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 16:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 18:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 21:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.06.19, 22:00 hrs.
Studio K
27.06.19, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.19, 15:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.19, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.19, 18:45 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
27.06.19, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
27.06.19, 20:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.19, 11:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.19, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.19, 18:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.06.19, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
29.06.19, 13:00 hrs.
De Waalse Kerk
29.06.19, 15:30 hrs.
Artis
29.06.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
29.06.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
29.06.19, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
30.06.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
30.06.19, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
30.06.19, 14:00 hrs.
Winkelcentrum Schalkwijk
30.06.19, 15:00 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
01.07.19, 18:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
02.07.19, 16:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
02.07.19, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
02.07.19, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
02.07.19, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
03.07.19, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.07.19, 12:15 hrs.
AMC Stiltecentrum
04.07.19, 17:30 hrs.
Nemo
04.07.19, 20:00 hrs.
Sorel's Bar
06.07.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
06.07.19, 20:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
07.07.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
07.07.19, 12:00 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
11.07.19, 10:30 hrs.
OBA Banne
11.07.19, 17:30 hrs.
Nemo
12.07.19, 15:00 hrs.
North Sea Jazz Festival
13.07.19, 15:30 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
13.07.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
13.07.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
14.07.19, 11:00 hrs.
Volkstuinvereniging Linnaeus
14.07.19, 11:00 hrs.
Bibliotheek Pintohuis
14.07.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
14.07.19, 12:00 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
14.07.19, 16:30 hrs.
De Hortus
19.07.19, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
20.07.19, 15:30 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
20.07.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
21.07.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
21.07.19, 12:00 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
21.07.19, 16:30 hrs.
De Hortus
26.07.19, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
27.07.19, 15:30 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
27.07.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
27.07.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
28.07.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
28.07.19, 16:30 hrs.
De Hortus
01.08.19, 20:00 hrs.
Sorel's Bar
03.08.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
04.08.19, 11:00 hrs.
Volkstuinvereniging Linnaeus
04.08.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
04.08.19, 12:00 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
04.08.19, 16:30 hrs.
De Hortus
06.08.19, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
08.08.19, 17:30 hrs.
Nemo
10.08.19, 15:30 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
10.08.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
10.08.19, 20:00 hrs.
Sorel's Bar
11.08.19, 11:00 hrs.
Bibliotheek Pintohuis
11.08.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
11.08.19, 12:00 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
11.08.19, 16:30 hrs.
De Hortus
16.08.19, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
17.08.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
17.08.19, 20:00 hrs.
18.08.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
18.08.19, 16:30 hrs.
De Hortus
22.08.19, 17:30 hrs.
Nemo
23.08.19, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
24.08.19, 15:30 hrs.
Vondelpark Openluchttheater
24.08.19, 16:00 hrs.
De Hermitage
24.08.19, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
25.08.19, 11:30 hrs.
Papagenohuis
28.08.19, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
31.08.19, 14:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.01.20, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
01.02.20, 11:00 hrs.
Q-Factory
Share