02.02.23, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.02.23, 12:30 hrs.
TivoliVredenburg
03.02.23, 16:00 hrs.
OBA CC Amstel
03.02.23, 20:00 hrs.
Rosa Spierhuis
04.02.23, 10:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
04.02.23, 16:00 hrs.
Stadsgehoorzaal Leiden
05.02.23, 11:15 hrs.
Theater De Leest
05.02.23, 15:00 hrs.
Singer Laren
07.02.23, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
07.02.23, 12:15 hrs.
AMC Stiltecentrum
07.02.23, 20:00 hrs.
Posthoornkerk
08.02.23, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.02.23, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
08.02.23, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
08.02.23, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.02.23, 16:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
09.02.23, 16:30 hrs.
SOOP
09.02.23, 17:00 hrs.
Sheraton Hotel Schiphol
09.02.23, 20:00 hrs.
Ontmoetingskerk Haarlem-Schalkwijk
09.02.23, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
10.02.23, 11:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
10.02.23, 19:30 hrs.
Tolhuistuin (THT)
10.02.23, 20:15 hrs.
Kerkje van Markenbinnen
12.02.23, 10:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
12.02.23, 11:00 hrs.
Huis de Pinto
12.02.23, 11:30 hrs.
Papagenohuis
12.02.23, 12:00 hrs.
Huis van de Wijk Buitenveldert
12.02.23, 16:00 hrs.
Oude Kerk Spaarndam
13.02.23, 10:00 hrs.
Splendor
13.02.23, 10:00 hrs.
Splendor
13.02.23, 16:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
14.02.23, 10:00 hrs.
Splendor
14.02.23, 10:00 hrs.
Splendor
14.02.23, 15:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
14.02.23, 18:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.02.23, 15:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
15.02.23, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.02.23, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
16.02.23, 10:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
16.02.23, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
16.02.23, 12:30 hrs.
Plein van Siena
16.02.23, 12:30 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
16.02.23, 14:45 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
16.02.23, 16:30 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam - Roelof Hartplein
16.02.23, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
17.02.23, 10:30 hrs.
Splendor
17.02.23, 13:30 hrs.
Embassy of the Free Mind
17.02.23, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
17.02.23, 20:00 hrs.
Posthoornkerk
18.02.23, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.02.23, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.02.23, 11:30 hrs.
Papagenohuis
19.02.23, 12:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
20.02.23, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.02.23, 14:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
21.02.23, 17:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
21.02.23, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.02.23, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
22.02.23, 17:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.02.23, 19:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.02.23, 13:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.02.23, 19:00 hrs.
Singer Laren
23.02.23, 19:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.02.23, 20:00 hrs.
Cinetol
24.02.23, 12:30 hrs.
TivoliVredenburg
24.02.23, 20:00 hrs.
Amstelkerk
24.02.23, 20:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.02.23, 11:30 hrs.
Muiderslot
26.02.23, 11:30 hrs.
OBA de Hallen
28.02.23, 11:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
08.03.23, 12:30 hrs.
Concertgebouw
11.03.23, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.03.23, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
02.04.23, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
15.04.23, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.05.23, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.06.23, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
18.06.23, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.06.23, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
Share