21.02.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.02.18, 17:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.02.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.02.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
23.02.18, 15:00 hrs.
Bimhuis
23.02.18, 17:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
23.02.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.02.18, 12:30 hrs.
24.02.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
24.02.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
25.02.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
25.02.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
25.02.18, 15:00 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
25.02.18, 15:00 hrs.
Krommeniedijk
25.02.18, 15:15 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
03.03.18, 13:00 hrs.
04.03.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
04.03.18, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
06.03.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
06.03.18, 20:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
07.03.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
08.03.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
09.03.18, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
10.03.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
11.03.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
11.03.18, 11:45 hrs.
Ontmoetingskerk
11.03.18, 12:30 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
11.03.18, 12:30 hrs.
Bibliotheek Pintohuis
12.03.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
13.03.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
13.03.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
14.03.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
14.03.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
15.03.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
15.03.18, 12:30 hrs.
Plein van Siena
16.03.18, 09:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
17.03.18, 16:30 hrs.
Studio K
18.03.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
18.03.18, 15:30 hrs.
Conservatorium Hotel
19.03.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.03.18, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
20.03.18, 12:30 hrs.
Thomas Open
20.03.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
20.03.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
21.03.18, 17:30 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
22.03.18, 12:30 hrs.
22.03.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.03.18, 12:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
23.03.18, 14:30 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
23.03.18, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
24.03.18, 11:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
24.03.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
25.03.18, 11:00 hrs.
25.03.18, 11:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
25.03.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
25.03.18, 11:30 hrs.
Papagenohuis
25.03.18, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.03.18, 15:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
26.03.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
26.03.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
28.03.18, 12:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
28.03.18, 17:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
03.04.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
03.04.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
06.04.18, 17:00 hrs.
Openbare Bibliotheek Amsterdam
07.04.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
09.04.18, 19:30 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
09.04.18, 19:30 hrs.
Theaterzaal, Conservatorium van Amsterdam
10.04.18, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
10.04.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
10.04.18, 19:30 hrs.
12.04.18, 18:00 hrs.
12.04.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.04.18, 12:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
16.04.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.04.18, 18:30 hrs.
Foodhallen
17.04.18, 19:30 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
19.04.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
20.04.18, 20:15 hrs.
Muziekgebouw aan 't IJ
21.04.18, 16:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
21.04.18, 16:30 hrs.
Conservatorium Hotel
23.04.18, 20:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
29.04.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
07.05.18, 20:00 hrs.
08.05.18, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
08.05.18, 20:00 hrs.
09.05.18, 20:00 hrs.
12.05.18, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
13.05.18, 10:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.05.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
14.05.18, 20:00 hrs.
Melkweg
15.05.18, 20:00 hrs.
Desmet Studio's
16.05.18, 20:00 hrs.
17.05.18, 19:30 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
22.05.18, 20:00 hrs.
23.05.18, 20:00 hrs.
Melkweg
25.05.18, 12:00 hrs.
Oosterkerk Amsterdam
27.05.18, 11:30 hrs.
Conservatorium Hotel
27.05.18, 12:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
30.05.18, 20:00 hrs.
Melkweg
09.06.18, 10:00 hrs.
Conservatorium van Amsterdam
12.06.18, 12:00 hrs.
Waalse Kerk
16.06.18, 15:00 hrs.
Sweelinckzaal, Conservatorium van Amsterdam
17.06.18, 17:00 hrs.
Amsterdam Blue Note, Conservatorium van Amsterdam
30.06.18, 15:00 hrs.
Bernard Haitinkzaal, Conservatorium van Amsterdam
Share