Naar inhoud
YPA_gitaar.png
 

Meld je aan

Deadline 25 maart 2023

Aanmelding en toelating

Toelatingsprocedure
Om deel te kunnen nemen aan de YPA moet je toelatingsexamen doen. De toelatingsprocedure gaat als volgt:

  1. je meldt je online aan voor 25 maart 2023, waarbij je een performance uploadt in het aanmeldformulier. Dit is tevens je aanmelding voor de auditie.
  2. je neemt eventueel deel aan de YPA-oriëntatiedag (1 april 2023)
  3. je doet auditie voor de YPA (in mei 2023 - exacte data volgen nog)

Tijdens de oriëntatiedag en de audities heb je de gelegenheid speelervaring op te doen, studenten te leren kennen en feedback te krijgen van vakdocenten. 
Als je alledrie de stappen met succes hebt doorlopen, word je toegelaten tot het YPA-programma. 

Oriëntatiedag
Als je het aanmeldformulier hebt ingestuurd, krijg je een uitnodiging voor de oriëntatiedag. Op deze dag kun je samenspelen met de docenten en met een band. Zo kunnen de docenten jouw niveau inschatten en je advies geven over je auditie en samen met jou overleggen wat voor jou een goed moment is om met YPA te beginnen. Deze dag is een uitstekende gelegenheid om de sfeer te proeven en feedback te krijgen op jouw spel. 

Auditie
Als op de oriëntatiedag of uit de aanmelding zelf blijkt dat jouw niveau hoog genoeg is om auditie te doen, dan vragen we je de nummers door te geven die je op de auditie wilt spelen. Zo kan de band die jou bij de auditie gaat begeleiden de gekozen nummers voorbereiden. Je kunt ook auditie doen met een backing track. Dat bespreken we tijdens de feedbackgesprekken op de oriëntatiedag. Doel is de audities zodanig op maat te maken dat jij je op een vrije manier van je beste kant kunt laten zien. 

Tijdens de auditie laat je twee nummers horen. Eigen ideeën en arrangementen zijn welkom en een aanzet tot een zelfgeschreven song wordt op prijs gesteld. Een selectiecommissie van YPA-docenten toetst je op de volgende drie punten: creativiteit, techniek en gehoor. Bij de gehoortest vragen we je noten, toonladders, intervallen en korte melodieën na te zingen. 

Inschrijving
Het aantal studieplaatsen binnen de Young Pop Academy is beperkt. Daarom word je bij een positief resultaat eerst toelaatbaar verklaard. Kort daarna ontvang je een bericht of je ook daadwerkelijk een plaats hebt gekregen. In dat geval ontvangen je ouders ook instructies over de procedure van inschrijving.

Cursusgeld
Klik hier voor informatie over het cursusgeld van de Young Pop Academy (informatie is vindbaar onder 'Overige tarieven').

  • De Young Pop Academy is geen HBO-opleiding, maar een cursus. Leerlingen hebben dus geen recht op studiefinanciering.
  • In uitzonderlijke gevallen kan het Conservatorium van Amsterdam bemiddelen bij het verkrijgen van een studietoelage voor de Young Pop Academy.
Delen
 

Meld je aan

Deadline 25 maart 2023