Aanmelding en toelating

Toelatingsprocedure
Om deel te kunnen nemen aan de YPA moet je toelatingsexamen doen. De toelatingsprocedure gaat als volgt:

  1. je meldt je online aan, waarbij je een performance uploadt in het aanmeldformulier (binnenkort beschikbaar). Dit is tevens je aanmelding voor de auditie.
  2. je neemt eventueel deel aan de YPA-oriëntatiedag (houd de agenda in de gaten)
  3. je doet auditie voor de YPA (meer info verschijnt binnenkort)

Tijdens de oriëntatiedag en de audities heb je de gelegenheid speelervaring op te doen, studenten te leren kennen en feedback te krijgen van vakdocenten. 
Als je alledrie de stappen met succes hebt doorlopen, word je toegelaten tot het YPA-programma. 

Oriëntatiedag
Als je het aanmeldformulier hebt ingestuurd, krijg je een uitnodiging voor de oriëntatiedag. Op deze dag kun je samenspelen met de docenten en met een band. Zo kunnen de docenten jouw niveau inschatten en je advies geven over je auditie en samen met jou overleggen wat voor jou een goed moment is om met YPA te beginnen. Deze dag is een uitstekende gelegenheid om de sfeer te proeven en feedback te krijgen op jouw spel. 

Auditie
Als op de oriëntatiedag of uit de aanmelding zelf blijkt dat jouw niveau hoog genoeg is om auditie te doen, dan vragen we je de nummers door te geven die je op de auditie wilt spelen. Zo kan de band die jou bij de auditie gaat begeleiden de gekozen nummers voorbereiden. Je kunt ook auditie doen met een backing track. Dat bespreken we tijdens de feedbackgesprekken op de oriëntatiedag. Doel is de audities zodanig op maat te maken dat jij je op een vrije manier van je beste kant kunt laten zien. 

Tijdens de auditie laat je twee nummers horen. Eigen ideeën en arrangementen zijn welkom en een aanzet tot een zelfgeschreven song wordt op prijs gesteld. Een selectiecommissie van YPA-docenten toetst je op de volgende drie punten: creativiteit, techniek en gehoor. Bij de gehoortest vragen we je noten, toonladders, intervallen en korte melodieën na te zingen. 

Delen