Het Conservatorium van Amsterdam is op zoek naar een

Hoofdvakdocent Slagwerk, set-up/multi-percussie

Het Conservatorium van Amsterdam (CvA) leidt musici op voor het nationale en internationale werkveld, op het hoogste niveau. Het biedt daartoe bachelor- en masteropleidingen in klassieke muziek, jazz- en popmuziek, de Nationale opleiding voor jong toptalent (Sweelinck Academie) en een docentenopleiding. Met dit complete aanbod vormt het CvA niet alleen een volledige afspiegeling van het actuele muzieklandschap, maar speelt het ook een actieve rol in het vormgeven van het nationale en internationale muziekleven, nu en in de toekomst. Het CvA heeft een excellent docentencorps, een populatie van ongeveer twaalfhonderd studenten en maakt deel uit van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.                                              

Functie
De docent verzorgt onderwijs en geeft begeleiding aan hoofdvakstudenten in de bachelor- en masteropleiding. De docent speelt een leidende rol in de ontwikkeling van de student tot uitvoerend musicus op hoog professioneel niveau binnen het werkveld van de klassieke muziek. Daarnaast is de docent betrokken bij de verdere ontwikkeling van het onderwijs en neemt zitting in beoordelingscommissies.
Binnen het onderwijsprogramma is het begrip teamteaching nadrukkelijk leidend. Het studieprogramma is integratief op het gebied van theorie, kamermuziek en de uitvoeringspraktijk van het hoofdvak. Juist op dit gebied wordt van de aan te stellen docent een belangrijke inbreng verwacht. Daarnaast wordt van de nieuwe docent een actieve houding verwacht ten aanzien van het gezamenlijk opbouwen van de slagwerkklas.

Profiel
De hoofdvakdocent Slagwerk, set-up/multi-percussie

  • heeft een afgeronde hbo-opleiding slagwerk met onderwijsbevoegdheid
  • heeft een goede podiumreputatie als solist en/of in ensembleverband
  • heeft kennis van en affiniteit met hedendaags repertoire
  • heeft een brede visie op het beroepsperspectief van slagwerkers en de veranderende beroepspraktijk, en staat open voor vernieuwing
  • kan goed samenwerken met collega-docenten
  • beschikt over uitstekende, bewezen pedagogische en didactische vaardigheden op hbo-niveau
  • is actief in het(bij voorkeur internationale) werkveld als docent of coach bij zomercursussen, masterclasses en workshops
  • kan goed organiseren, beschikt over een flexibele instelling en een open houding naar de CVA-organisatie
  • beheerst de Engelse taal
  • onderschrijft het streven van het CvA naar een inclusieve en veilige werkomgeving voor studenten en docenten en levert een actieve bijdrage daartoeIs in staat een VOG (verklaring omtrent gedrag) te overleggen

Arbeidsvoorwaarden
Het CvA biedt prettige arbeidsomstandigheden op een mooie locatie, centraal gelegen in Amsterdam. De functie is gewaardeerd binnen functieschaal 12 (senior docent, maximaal € 6698,86 bruto per maand bij volledig dienstverband). Aanstelling en honorering vinden plaats volgens de cao-hbo. De inschaling is mede afhankelijk van opleiding, ervaring en laatstgenoten salaris. Het betreft een aanstelling per 1 september 2024 voor de periode van één jaar, met het voornemen tot voortzetting van het tijdelijke dienstverband na die datum. De aanstellingsomvang is in overleg (richtlijn 0,2 fte) en wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld naar gelang de omvang van de te vervullen taken.

Procedure
De kandidaat geeft een kort recital (max 20 min.) met repertoire voor set-up/multi-percussie naar keuze en tweemaal twintig minuten les aan twee studenten met verschillend repertoire. Aan het slot van de bijeenkomst vindt een gesprek plaats met de sollicitatiecommissie over de professionele achtergrond van de kandidaat en zijn/haar ervaring met, en opvattingen over het doceren van set-up/multipercussie. De sollicitatiecommissie bestaat uit het hoofd klassiek, de studieleider slagwerk en enige hoofdvakdocenten.

Inlichtingen en sollicitaties
Sollicitaties, bestaande uit een motivatiebrief en een cv, kunnen t/m 10 maart 2024 worden ingezonden naar vacature-cva@ahk.nl, onder vermelding van ‘Hoofdvakdocent Slagwerk’. De gesprekken worden gevoerd op vrijdag 5 april. Voor meer informatie over de vacature kan contact worden opgenomen met Richard Jansen, Studieleider slagwerk, via richard.jansen02@ahk.nl.

Het Conservatorium van Amsterdam streeft naar een evenwichtig en divers samengesteld personeelsbestand. In de selectieprocedure wordt hier rekening mee gehouden.

      

Reageren voor
Aanstellingsomvang

ca. 0,2 fte

Salarisniveau

maximaal € 6698,86 bruto per maand bij volledig dienstverband

Plaatsingsdatum
Terug naar lijst
Delen