Paragraaf 5 Masteropleidingen

Artikel 15 Samenstelling en studielast

Binnen het programma van de masteropleiding Muziek dient elke student een individueel studieplan in.
De onderdelen van de masteropleidingen zijn omschreven in de studiegids en de programmabeschrijving mastervakken. De masteropleidingen worden afgesloten met een examen. Het aantal studiepunten behorend bij de masteropleidingen bedraagt 120.

De hierna volgende bepalingen betreffende de inrichting, het afleggen en het afnemen van tentamens en examens voor de bacheloropleidingen zijn voor zover relevant van overeenkomstige toepassing op het onderwijs van de masteropleidingen.

Delen