Paragraaf 4 Postpropedeuse bacheloropleidingen

Artikel 14 Samenstelling en studielast

De onderdelen van de postpropedeuse zijn omschreven in de studiegids per afdeling, opleiding, per afstudeerrichting en per hoofdvak, met de daarbij behorende studielast per periode en tentamenvorm (schriftelijk, mondeling of praktisch). Het aantal studiepunten behorend bij de postpropedeuse bedraagt 180.

Delen