Paragraaf 13 Archivering werk van studenten

Artikel 33

33.1 Scripties en opnames van eindexamens, verslagen en beoordelingen worden gedurende een periode van zeven jaar na dagtekening door de opleiding bewaard.

33.2 Het onder 33.1 genoemde materiaal kan door de opleiding worden gebruikt voor communicatie over de opleiding of in het kader van het onderwijs of de accreditatie.

Delen