Paragraaf 11 Studiebegeleiding

Artikel 31 Studievoortgang en studiebegeleiding

31.1. De conservatoriumdirectie draagt zorg voor een zodanige registratie van de studieresultaten dat tenminste eenmaal per periode aan elke student een overzicht verschaft kan worden van de door hem of haar behaalde resultaten in relatie tot het onderwijs- en examenprogramma van de opleiding.

31.2. De faculteitsdirectie draagt zorg voor studiebegeleiding van de studenten die voor de opleiding zijn ingeschreven, mede ten behoeve van hun oriƫntatie op mogelijke studiewegen in en buiten de opleiding.

Delen