Onderwijs- en examenregeling 2016-2017

Voor de opleidingen:
* bachelor muziek - CROHOnr. 34739
* bachelor docent muziek - CROHOnr. 39112
* master muziek - CROHOnr. 44739
* master opera - CROHOnr. 49105

van de faculteit Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

De algemene artikelen in deze OER gelden ook voor de masteropleiding opera (DNOA). Voor een aantal specifieke artikelen is een gemeenschappelijk reglement opgesteld met het Koninklijk Conservatorium voor DNOA, beschreven in het addendum bij deze OER, dat een onderdeel uitmaakt van deze OER.

paragraaf 1 algemeen

paragraaf 2 propedeuse bacheloropleidingen

paragraaf 3 postpropedeuse bacheloropleidingen

paragraaf 4 masteropleidingen

paragraaf 5 afleggen van tentamens

paragraaf 6 tentamenuitslag

paragraaf 7 vrijstelling

paragraaf 8 tijdelijke studieonderbreking en studiestaking

paragraaf 9 examens en getuigschriften

paragraaf 10 studiebegeleiding

paragraaf 11 archivering werk van studenten

paragraaf 12 Slot- en invoeringsbepalingen

Addendum: gezamenlijke regeling bij deze OER voor DNOA

Delen