Onderwijs- en examenregeling 2018-2019

Voor de opleidingen:
* bachelor muziek - CROHOnr. 34739
* bachelor docent muziek - CROHOnr. 39112
* master muziek - CROHOnr. 44739
* master opera - CROHOnr. 49105

van de faculteit Muziek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

De algemene artikelen in deze OER gelden ook voor de masteropleiding opera (DNOA). Voor een aantal specifieke artikelen is een gemeenschappelijk reglement opgesteld met het Koninklijk Conservatorium voor DNOA, beschreven in het addendum bij deze OER, dat een onderdeel uitmaakt van deze OER.

Paragraaf 1 Algemeen

Paragraaf 2 Voorwaarden voor inschrijving

Paragraaf 3 Propedeuse bacheloropleidingen

Paragraaf 4 Postpropedeuse bacheloropleidingen

Paragraaf 5 Masteropleidingen

Paragraaf 6 Afleggen van tentamens

Paragraaf 7 Tentamenuitslag

Paragraaf 8 Vrijstelling

Paragraaf 9 Tijdelijke studieonderbreking en studiestaking

Paragraaf 10 Examens en getuigschriften

Paragraaf 11 Studiebegeleiding

Paragraaf 12 Evaluatie van onderwijs

Paragraaf 13 Archivering werk van studenten

Paragraaf 14 Slot- en invoeringsbepalingen

Addendum: gezamenlijke regeling bij deze OER voor DNOA

Delen