Vertrouwenspersonen en Gedragscode

Het is van het grootste belang dat iedereen op het Conservatorium van Amsterdam in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid, wederzijdse sympathie en respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Om ongewenste seksuele intimidatie en/of agressie tegen te gaan heeft de AHK een gedragscode (PDF) opgesteld, een aantal vertrouwenspersonen aangesteld en een klachtencommissie ingesteld.

Delen