Vertrouwenspersonen en Gedragscode

Het is van het grootste belang dat iedereen op het Conservatorium van Amsterdam in een prettige sfeer kan studeren en werken. Veiligheid, wederzijdse sympathie en respect zijn voorwaarden voor een goede werkomgeving en een geslaagde studietijd. Om ongewenste seksuele intimidatie en/of agressie tegen te gaan biedt de AHK ondersteuning door middel van een gedragscode, vertrouwenspersonen en een klachtenregeling. Lees meer op de website van de AHK

Delen