Van het CvA naar een masteropleiding Muziekwetenschap

Nieuw schakelprogramma tussen het Conservatorium van Amsterdam en de Universiteit Utrecht

Als bachelor van het CvA beschik je over een schat aan muzikale ervaring en heb je je gekwalificeerd als docent in jouw vak. Een van de richtingen waarin je je verder kunt ontwikkelen is die van de musicologie, ofwel de muziekwetenschap. Als musicoloog doe je onderzoek naar muziek, geef je les in muziekgeschiedenis aan een universiteit of conservatorium, schrijf je muziekkritieken of maak je radioprogramma’s. Met een conservatoriumopleiding heb je een solide professionele basis voor een dergelijke carrière gelegd. Waar het vervolgens op aan komt, is dat je een wetenschappelijke scholing krijgt.

Het CvA biedt die scholing zelf niet, of in beperkte mate. Maar de samenwerking van het conservatorium met de Universiteit Utrecht maakt het je toch mogelijk deze weg in te slaan. Hoe gaat dat in zijn werk?

Na je bachelor-examen kun je je studie vervolgen met een master Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. De voorwaarde hiervoor is dat je in je derde en vierde jaar een aantal belangrijke modules volgt uit het bachelor-programma Muziekwetenschap. Het gaat om een 'verdiepingspakket' ter waarde van 30 studiepunten (naar keuze: Historische musicologie of Muziek en media), een cursus onderzoeksmethodologie ter waarde van 7,5 studiepunten en een bachelorscriptie ter waarde van 7,5 studiepunten. Studenten kunnen daarnaast ook keuzevakken en eventueel zelfs een honoursprogramma volgen. Dit traject leidt tot een aantekening 'Minor Muziekwetenschap' op het conservatoriumdiploma.

Om het je mogelijk te maken dit traject te volgen, word je in je derde en vierde jaar vrijgesteld van de theorie- en geschiedenislessen en van het keuzeprogramma van het conservatorium. Toch zullen deze universitaire modules je extra tijd gaan kosten, gemiddeld 13 studiepunten per jaar. Dit is dus een traject voor harde werkers. Maar aan het einde daarvan kun je je direct aanmelden voor een masterstudie Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Contact

Voor meer informatie over dit studietraject kun je contact opnemen met John Koslovsky, vakgroepvertegenwoordiger/voorzitter Muziektheorie- en geschiedenis aan het CvA en toegevoegd onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Delen