Aanmelding en toelating

Bij de toelatingen selecteert de popafdeling de studenten niet alleen op hun kwaliteiten als muzikant, maar ook op het niveau van hun zelfgeschreven songs.

De procedure is als volgt:
1. Vul het online aanmeldingsformulier in.
2. Upload de volgende documenten in de toegestuurde link (deze link ontvang je na het invullen van het aanmeldingsformulier bij 1)
* kopie(ën) van behaalde diploma's
* een recente pasfoto
* een kopie van de persoonsgegevens uit het paspoort
* een beknopte levensbeschrijving/motivatie
* drie opnamen van songs (in ieder geval één van eigen hand. Max upload mp3 is 10 Mb.)

Aan de hand van het ingezonden materiaal vindt een voorselectie plaats. Bij een positieve beoordeling van de opnamen wordt de kandidaat uitgenodigd voor het toelatingsexamen.

Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen:
* een praktische gehoortest waarbij het herkennen en benoemen van intervallen en toonladders centraal staat. Dit zijn onderdelen die de kandidaat kan verwachten: reageren op akkoorden, intervallen nazingen, ritmes klappen, tekst plaatsen op muziek en improviseren op enkele akkoorden.

* het live uitvoeren van drie stukken, waarvan minimaal één eigen compositie met of zonder band. Kandidaten nemen hun eigen begeleidingsband mee; de popafdeling stelt geen begeleidingsband beschikbaar.

Toelating master

Informatie over de toelatingsprocedure voor de masteropleiding wordt hier binnenkort gepubliceerd.

Deadlines voor aanmelding

bachelor: 15 maart

master: 12 mei

AEMA: 12 mei

Delen