Aanmelding en toelating Pop

Bij de toelatingen selecteert de popafdeling de kandidaten niet alleen op hun kwaliteiten als muzikant, maar ook op het niveau van hun zelfgeschreven songs.

Om je aan te melden, vul je het online aanmeldingsformulier in en upload je de volgende documenten:

  • kopie(ën) van behaalde diploma's
  • een recente pasfoto
  • een kopie van de persoonsgegevens uit het paspoort
  • een beknopte levensbeschrijving/motivatie
  • drie opnamen van songs (in ieder geval twee van eigen hand. Maximale upload mp3 is 10 Mb.)

Aan de hand van het ingezonden materiaal vindt een voorselectie plaats. Bij een positieve beoordeling van de opnamen wordt de kandidaat uitgenodigd voor de auditie / het toelatingsexamen.

Het toelatingsexamen bestaat uit twee onderdelen:

  1. een praktische gehoortest waarbij het herkennen en benoemen van intervallen en toonladders centraal staat. Dit zijn onderdelen die de kandidaat kan verwachten: reageren op akkoorden, intervallen nazingen, ritmes klappen, tekst plaatsen op muziek en improviseren op enkele akkoorden.
  2. het live uitvoeren van drie stukken, waarvan minimaal twee eigen composities met of zonder band. Kandidaten nemen hun eigen begeleidingsband mee; de popafdeling stelt geen begeleidingsband beschikbaar.

FAQ

Toelating master

Om toegelaten te kunnen worden tot de master moet de kandidaat in bezit zijn van een bachelordiploma muziek (Bmus), en moet hij/zij reeds professioneel uitgebrachte muziek geproduceerd hebben.

Verdere eisen:

  • Studenten beschikken over een uitstekende basiskennis van het speelveld van de veelal nationale muziekindustrie en treden regelmatig op.
  • Studenten beschikken over een duidelijke artistieke visie met uitstekende vaardigheden op compositorisch, productioneel en conceptueel gebied.
  • Studenten beschikken over de organisatorische, communicatieve en sociale vaardigheden om hun project op zo hoog mogelijk niveau in de markt van de muziekwereld te zetten.

Ook componisten/performers met de laptop als instrument kunnen aan de selectieprocedure deelnemen als ze over voldoende theoretische en praktische muzikale kennis en vaardigheden beschikken.

Voor de aanmeldingsprocedure zie boven. 

Deadlines voor aanmelding

Delen