7. Gregoriaans

Het vak gregoriaans in de oude-muziekopleiding bestaat uit een theoretische en een praktische component.
* theorie (groepsles), elke vrijdag 9.00-10.30, september - mei, inclusief toetsing.
* praktijk, Schola Cantorum (koorrepetitie) elke vrijdag 10.30-11.30 uur, september-mei.

Examen: twee koorpresentaties (januari en juni).

docent

Richard Bot

Delen