Partituurspel, notatie, sleutels

Door middel van vocale en instrumentale partituren uit vooral de 16e en 17e eeuw worden studenten vertrouwd gemaakt met de sleutels die in die periode werden gebruikt. Daarnaast leren studenten te spelen uit twee- tot zesstemmige partituren. In verband met het lezen van diverse sleutels wordt ook aandacht besteed aan transpositie.

cursusgegevens

Lesmethode
groepsles

Docent
Menno van Delft

Delen