Literatuuronderzoek 1750-1850

Deze cursus is een keuzevak voor alle oude muziek-studenten en geeft een praktisch overzicht van 18e-eeuwse traktaten en secundaire literatuur, verdeeld over drie blokken:

Blok I. Traktaten en secundaire literatuur

Door middel van het grondig lezen van belangrijke traktaren en secundaire literatuur en artikelen onderzoeken we de aard van de 18e-eeuwse stijl en uitvoeringspraktijk. De bronnen onvatten traktaten voor klavierinstrumenten (Bach, Türk, Milchmeyer), viool (Mozart, Spohr), zang (Hiller, Garcia), fluit(Quantz, Tromlitz) en andere, naar keuze van de studenten. Voor iedere les lezen studenten opgaven van een een uitgebreide literatuurlijst en presenteren en bediscussiëren de de belangrijkste bevindingen tijdens de les.

Blok II. Capita selecta in historische uitvoeringspraktijk

Iedere student kiest, afhankelijk van zijn instrument en belangstelling, een onderwerp, met de nadruk op deklassieke en vroeg-19e-eeuwse repertoire en literatuur. Mogelijke keuzes zijn: 18e-eeuwse articulatie, de kunst van het pedaalgebruik, vingerzetting, strijken, retorica, vibrato, geschiedenis van het instrument, 18e-eeuwse ethetiek, en vele andere onderwerpen. De student bereidt een korte lezing/demonstratie voor over het gekozen onderwerp, met een handout en een bibliografie over het onderwerp.
De student onderzoekt brieven, relevante collecties, edities van verzamelde werken, biografieën en zoekt een boek of een artikel over hun gekozen onderwerp van na 1980.

Blok III. Bibliotheekonderzoek

In samenwerking met de bibliotheek van Muziekwetenschap en de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, bereidt de student een kamermuziekprogramma voor met een programmatoelichting die gepresenteerd wordt aan de imaginaire Van Swieten Kring in Wenen, om opgenomen te worden in het concertprogramma van het komend seizoen. Het programma is gebaseerd op repertoire voor het eigen instrument of de eigen zangstem. Het programma moet grotendeels bestaan uit minder bekende componisten en werken; de grote klassieke en romantische meesters en bekende werken zijn niet toegestaan. De meerderheid van de werken op het programma mogen niet beschikbaar zijn in een moderne uitgave, kopieën van manuscripten of eerste edities moeten bij het programma gevoegd worden. Het programma moet samenhang bevatten, van een gebruikelijke lengte zijn en uitvoerbaar; daarvoor moet de student van ieder werk de kwaliteit vaststellen, de uitvoeringsduur schatten, rekening houden met het maximale aantal mede-musici voor deze opdracht, de achtergrond van het werk onderzoeken en een programmatoelichting presenteren van een behoorlijke musicologische kwaliteit.  

Cursusgegevens

Cursusduur
3 x 4 lessen

Docent
Bart van Oort

Lesmethode
groepsles

Toetsing
presentatie

Studiepunten
3

Delen