Geschiedenis van de uitvoeringspraktijk van oude muziek in de 20e en 21e eeuw

Verplicht voor alle oude-muziekstudenten. Met behulp van 17e- en 18e-eeuwse bronnen, afbeeldingen, dagboeken, literatuur en opnamen uit heden en verleden worden studenten uitgedaagd 'historisch verantwoorde' uitvoeringen in het meest recente culturele en historische perspectief te plaatsen.

cursusgegevens

Cursusduur
januari - mei, wekelijkse lessen

Docent
Jed Wentz

Delen