Basics of HIP (BoH)

Deze cursus wordt jaarlijks georganiseerd bij het begin van het academiejaar in vier opeenvolgende wekelijkse sessies van telkens drie uur. Het is een verplichte cursus voor alle nieuw aangekomen studenten in de Oude Muziek afdeling van het CvA. De sessies zijn gewijd aan doel, methode en geschiedenis van de historische geïnformeerde uitvoeringspraktijk (HIP) en de cursus in zijn geheel is opgevat als een soort zelfhelp-instrument voor onderzoek naar de uitvoeringspraktijk van muziek uit het verleden. Er wordt voor deze cursus geen examen afgenomen, maar aanwezigheid is verplicht.

Delen