Violone

Dit is een allround studieprogramma waarin repertoire uit stijlperioden van de 16e t/m 19e eeuw onderwezen wordt, en waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak worden aangeboden:

* individuele hoofdvakles (techniek, etudes, repertoire uit de verschillende stijlperioden vanuit het perspectief van 'historisch geĆÆnformeerde uitvoeringspraktijk')
* lessen op verschillende instrumenten; 8' violone, historische bas, weense bas
* regelmatige groepslessen
* methodiek (onderwijskunde)
* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten
* de Sweelinck Barokorkestklas vindt wekelijks plaats onder leiding van  diverse docenten, en biedt o.m. de mogelijkheid tot het werken aan concerten voor contrabas en orkest
* regelmatige voorspeelavonden
* correpetitie
* hedendaagse muziek op historische instrumenten
* deelname masterclasses
* lezingen
* repetitie- en concertbezoek beroemde orkesten en ensembles
* museum- en bibliotheekbezoek

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

* een etude en twee voordrachtstukken uit verschillende stijlperioden

Een programmabeschrijving wordt hier zo spoedig mogelijk gepubliceerd.

Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Delen