Viola da gamba

Dit is een allround studieprogramma waarin zoveel mogelijk aspecten van het vak vanuit de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk worden aangeboden:

* individuele hoofdvakles
* techniek, etudes en repertoire uit verschillende stijlperioden
* solospel
* continuospel
* consortspel
* regelmatige groepslessen
* methodiek (onderwijskunde)
* kamermuziek en ensembles, gegeven door diverse docenten
* orkestrepertoire, orkestklas en deelname aan orkestprojecten
* de Sweelinck Barokorkestklas vindt wekelijks plaats onder leiding van diverse docenten
* regelmatige voorspeelavonden
* museum- en bibliotheekbezoek
* deelname masterclasses
* lezingen
* repetitie- en concertbezoek beroemde orkesten en ensembles

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

Muziek uit verschillende stijlperioden, bijvoorbeeld:
* twee recercadas van D. Ortiz (solo en met begeleiding) of een canzona van G. Frescobaldi
* een prelude en/of division van Chr. Simpson of een stuk naar keuze van T. Hume
* een sonate met basso continuo van G.Ph. Telemann, G.F. Händel of C.F. Abel
* M. Marais - delen uit een suite, bijvoorbeeld ballet en rondeau uit Livre II suite nr. 1 of composities van dezelfde moeilijkheidsgraad
* (delen uit) een Bach-sonate met obligaat klavecimbel

Gedurende twee jaar ontwikkelen studenten hun talenten in de lijn van het studieplan. Na afstuderen zijn ze op het hoogste niveau inzetbaar in de professionele muziekwereld. De in de masteropleiding beoogde verdieping wordt bereikt doordat het repertoiregebied dat de student kiest diepgaander en uitgebreider wordt bestudeerd dan in de bacheloropleiding mogelijk is.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. Het repertoire voor de video-opname is gelijk aan het repertoire voor het toelatingsexamen. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd.

1. De kandidaat verzorgt een programma dat niet langer mag duren dan 30 minuten.
2. De kandidaat stuurt voor 15 februari het studiesecretariaat van het CvA een repertoirelijst toe met een programmavoorstel voor het toelatingsexamen. In dit programma komen diverse stijlen aan de orde. Het programmavoorstel wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Eventueel worden wijzigingen aangebracht.
3. Programma-eisen toelating:

(1) Voordrachtstukken
* één werk voor viola da gamba solo. Niveau: G.Ph. Telemann - Sonate in D voor basgamba-solo; T. Hume - Musicall Humours
* werken voor viola da gamba met begeleiding of obligaat klavecimbel uit verschillende stijlperioden, in ieder geval de sonate in D-groot of de sonate in g-klein voor viola da gamba en klavecimbel van J.S. Bach. Niveau: Dalla Casa - Diminutions, D. Ortiz - Recercadas, Chr. Simpson - Divisions on a ground in D-groot of e-klein, F. Couperin - Pièce de viole, A. Forqueray - Pièces de viole, M. Marais - Pièce de violes

(2) Kamermuziek
* consortmuziek. Niveau: H. Purcell - Fantasia's
* ensemblemuziek met obligaat gamba. Niveau: G.Ph. Telemann - Parijse kwartetten, J.S. Bach - Aria's uit cantates of de Passionen, J. Ph. Rameau - Pièces de clavecin en Concerts.

Delen