Luit, theorbe

De bacheloropleiding duurt vier jaar. De student kan zich richten op een of twee specialisaties, elk met basso continuo.

I Eindexamen renaissanceluit in combinatie met basso continuo
Een programma van 60 minuten dat de volgende onderdelen bevat:

 1. Italiaanse 16e eeuw: F. da Milano - 3 Fantasias
 2. een 16e-eeuwse intavolatie, bijvoorbeeld: ‘Susanne un jour’; ‘Anchor che col partire’; ‘Douce Mémoire’
 3. Engelse 16e-17e eeuw: J. Dowland of A. Holborne - Fantasy, Pavan, Galliard, Almain
 4. Italiaanse of Franse 17e eeuw, bijvoorbeeld: J.H. Kapsberger - Toccata-Gagliarda-Courante; R. Ballard: ‘Entrée de luth’, ‘Courante de la Reine’
 5. 3 of4 werken naar keuze, waaronder een ‘Treble and Ground’
 6. 2 ‘Lute Ayres’ of 'Airs de Cour’

II Eindexamen barokluit in combinatie met basso continuo
Een programma van 60 minuten dat de volgende onderdelen bevat:

 1. Franse 17e eeuw: Suite de pieces, waaronder een Prélude non mesuré van bijvoorbeeld Ennemond of Denis Gautier, François Dufaut, Charles Mouton of Jacques Gallot
 2. Duitsland/Oostenrijk/Bohemen, 17e-18e eeuw: werken van bijvoorbeeld E. Reusner, J.A. Logy, S.L. Weiss
 3. Suite van J.S. Bach

III Eindexamen basso continuo, luit bachelor
Uitgevoerd op theorbe en/of aartsluit:

 • begeleiding op een onbecijferde bas (Italiaanse of Engelse monodie)
 • begeleiding van een recitatief (wordt pas kort voor het examen aan de kandidaat bekendgemaakt)
 • twee delen van een vocale of instrumentale compositie (17e of vroege 18e eeuw), van tevoren door de kandidaat voorbereid

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire
De kandidaat moet Franse en Italiaanse tabulatuur kunnen lezen en muziek genoteerd in de g- en f-sleutel. In een programma van 15-20 minuten speelt de kandidaat minstens twee werken uit onderstaande categorieën, afhankelijk van het type luit.

6-10-korige luit (renaissanceluit), bijvoorbeeld:
F. da Milano - Fantasia
J. Dowland - Pavan, Galliard, Almain, Fantasy (1 of 2 delen)

11-13-korige luit (barokluit), bijvoorbeeld:
Ennemond or Denis Gautier - Prélude, Allemande, Courante, Sarabande (1 of 2 delen)
J. Chr. Kellner - Phantasia
S.L. Weiss - twee delen uit een suite
 

Studenten die het bachelordiploma met excellente resultaten hebben behaald, kunnen hun studie voortzetten in de masteropleiding. In deze opleiding kiest de student een onderwerp en geeft hij/zij vorm aan een studieprogramma dat musicologisch onderzoek combineert met het musiceren.
Het masterprogramma luit/theorbe/aartsluit wordt gecombineerd met het hoofdvak basso continuo.

I
Het bestuderen en spelen van uitgeschreven continuostemmen door het bestuderen van liederen met originele tabulatuur-begeleiding in verschillende stijlen, zoals:

 • ‘A Musical Banquet’, verzameld door Robert Dowland (1610) voor stem en luit
 • ‘Airs de Cour’ en ‘Récits’ van P. Guédron, E. Moulinié en A. Boësset (Ballard editions 1620-1643) voor stem en luit
 • 'Arie’ en ‘Vilanelle’ van J.H. Kapsberger (1610, 1612 en 1619) voor stem(men) en theorbe

II
Spelen op een onbecijferde en becijferde baslijn in 17e-eeuwse vocale en instrumentale muziek in verschillende stijlen. Het repertoire omvat de begeleiding van:

 • Italiaanse monodie; instrumentale sonates en opera
 • Duits vocaal en instrumentaal ensemble
 • Engelse liederen en consort-muziek
 • Franse Airs en opera

III
Zich een goede kennis verwerven van het gebruik van de aartsluit en theorbe in 18e-eeuwse vocale en instrumentale muziek. Er wordt aandacht besteed aan: snelle baslijnen (met of zonder harmonie), complexe figuren, onderzoek naar de rol van getokkelde instrumenten in 18e-eeuwse religieuze muziek en opera.

Het eindexamen bevat naast een recital ook een lezing of lecture-recital.

Toelatingseisen
Selectie van de kandidaten voor het toelatingsexamen geschiedt na beoordeling van een video-opname door de toelatingscommissie. De opname moet voor 1 februari digitaal via het aanmeldingsformulier worden ingestuurd. Het repertoire voor de video is een gevarieerde selectie van maximaal 15 minuten uit het vereiste toelatingsrepertoire.

Toelatingsrepertoire

 • begeleiding op een becijferde bas (Italiaanse of Engelse monodie)
 • begeleiding van twee delen van een vocale of instrumentale compositie (17e of vroege 18e eeuw)
 • solo: een deel uit een suite van J.S. Bach en een Franse Prélude non mesuré

 

Fred Jacobs 
Thérèse de Goede

Delen