Dutch National Opera Academy

Zangstudenten kunnen na hun bacheloropleiding zang een operaopleiding volgen aan de Dutch National Opera Academy. De DNOA is een tweejarige masteropleiding voor opera, een samenwerkingsverband tussen het Conservatorium van Amsterdam en het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Tot deze masteropleiding wordt slechts een beperkt aantal getalenteerde studenten toegelaten. Meer informatie is te vinden op de website van DNOA: www.opera-academy.nl/

In 2011 werd er een documentaire gemaakt over de Dutch National Opera Academy, getiteld Diva's. De documentaire is in zijn geheel hier te zien.

Verandering artistieke leiding DNOA

Tijdens haar werkzaamheden als artistiek leider van de Dutch National Opera Academy (DNOA) de afgelopen twee jaar is het Maria Riccarda Wesseling gelukt om het programma nieuwe wind in de zeilen te geven. Wat de toekomst van de opera-academie betreft bestaat er echter een verschil van visie tussen de directie en Maria Wesseling en is er in onderlinge overeenstemming besloten om de samenwerking niet voort te zetten.

Opleidingsgegevens

Studielast
120 studiepunten

Studieduur
2 jaar voltijd

Voertaal
Nederlands en Engels

CROHO-code
49105 (M Opera)

Graad
Master of Opera

Delen